Članica mreže HumanaS, Gerontološko društvo Srbije najavljuje održavanje X Nacionalnog gerontološkog kongresa sa međunaordnim učešćem. Kongres će biti organizovan 18. i 19. maja 2018. godine u Sava centru, u Beogradu, Srbija. Tema kongresa je “Starenje i ljudska prava”. Kongres će promovisati aktivno starenje, volonterizam i građanski aktivizam starijih, socijalno uključivanje starijih osoba i javno zagovaranje starijih u borbi za njihova ljudska prava. Učesnici Kongresa će analizirati najsavremenija shvatanja o starosti i starenju, kao i stanja u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u svetu, polazeći od osnovnih dokumenata UN, Saveta Evrope, Ustava zakona pojedinih država, a sa ciljem da se sagledaju svi aspekti položaja starijih građana, kao i odnosi prema starijima i da se u zaključcima i predlozima pruži odgovarajući doprinos u razvoju međunarodne i nacionalne politike starenja i svemu što pomaže starijima u njihovom svakodnevnom životu.

Zainteresovani se pozivaju da pošalju svoje prijave naučnih i stručnih saopštenja i postera, koja bi bili prezentovana na Kongresu, u trajanju do 10 minuta.

Rokovi:

  • Rezime na srpskom i engleskom jeziku do 31. avgusta 2017.
  • Tekst u celini na srpskom jeziku do 28. februara 2018Prijava postera do 31. avgusta 2017.
  • Zvanični jezik na Kongresu je srpski, a za goste iz inostranstva biće obezbeđen prevod na engleski.

U prilogu je više detalja o proceduri prijavljivanja, smeštaju, kotizaciji i tehničkim uputstvima o pisanju rada.

Preuzmite “Prvi-poziv-X-Kongres.pdf” Prvi-poziv-X-Kongres.pdf – Preuzeto 452 puta – 317 KB