Mesec: septembar 2017.

Bilten br. 6: Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Predstavljamo šesti broj biltena koji govori o socijalnoj inkluziji starijih osoba u zemljama Zapadnog Balkana, a koji je deo projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ finansiranog od strane Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta. U ovom broju želimo da vas informišemo o aktivnostima koje smo realizovali u drugoj četvrtini druge godine, u okviru TASIOP projekta. Period obuhvata puno zagovaračkih aktivnosti partnera na projektu koje se odnose na socijalnu inkluziju starijih ali i na podizanje svesti javnosti o nasilju nad starijima. Osim ovih aktivnosti, održan je i redovni sastanak partnera i edukacija „Kako da uspešno...

Read More

Ministarska konferencija, Lisabon, Portugalija

Ministarska konferencija Ujedinjenih nacija o starenju održava se svake pete godine od donošenja Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju 2002. godine. Konferencija ima za cilj pre svega praćenje implementacije Madriskog međunarodnog plana akcije o starenju i omogućava da se posmatra napredak koje su države članice postigle u poboljšanju položaja starijih osoba u regionu (Evropa, Severna Amerika i centralna Azija) u poslednjih pet godina, ali takođe da se daju preporuke za prioritene aktivnosti u narednom periodu. Ove godine konferencija je održana u Lisabonu 21. i 22. septembra, a dan ranije održani su Forumi organizacija civilnog društva i istraživača. Konferenciju organizuje...

Read More

UNECE Ministarska konferencija u Lisabonu, forum za nevladine organizacije

Ovogodišnja Ministarska konferencija o starenju održava se 21. i 22. septembra u Lisabonu, glavnom gradu Portugalije, a u organizaciji Ekonomske komisije Organizacije Ujedinjenih nacija (UNECE). Naziv konferencije je „Održivo društvo za sva životna doba: prepoznavanje potencijala za duži život“ a program sadržai tri ekspertske panel-diskusije: Prepoznavanje potencijala starijih osoba Podsticanje dužeg radnog veka i sposobnosti za rad Obezbeđivanje dostojanstvenog starenja Predstavnici Crvenog krsta Srbije, učestvovali su na forumu za nevladine organizacije dan pred početak konferencije, zajedno sa predstavnicima Crvenog krsta Makedonije, Asocijacije Humanost iz Makedonije i Asocijacije Osmijeh iz Bosne i Hercegovine. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je...

Read More

Poziv na konkurs za finansiranje mikroprojekata u lokalnim zajednicama

„Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ je projekat koji mobiliše kapacitete civilnog sektora u pet država Zapadnog Balkana a u odgovor na demografsko starenje. Projekat podržava Evropska unija kroz svoj IPA fond, kao i Austrijski Crveni krst i Austrijska agencija za razvoj. Projekat je usmeren na ojačavanje mreža organizacija civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji kako bi doprinele poboljšanju socijalne inkluzije starijih u lokalnim zajednicama i u društvu širom regiona. Projekat će unaprediti inkluziju starijih u procesu donošenja odluka u vezi sa starenjem i starošću, a takođe će unaprediti imidž starijih osoba u...

Read More

Starenje u gradu: Edukacija anketara

U okviru dugogodišnje saradnje Crvenog krsta Srbije sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Crveni krst Srbije je od 1. aprila započeo rad na projektu „Starenje u gradu“. Ovaj projekat kao i prethodni projekti baviće se i baviće se utvrđivanjem kvaliteta života starijih žena i muškaraca u urbanim sredinama,  i njihovim stvarnim potrebama a u cilju davanja što boljih preporuka donosiocima odluka i kreatorima javnih politika. Podaci sakupljeni na ovaj način moći će da se porede sa podacima iz prošlogodišnjeg projekta „Položaj starijih na selu“ čime će slika o starenju i položaju starijih u Srbiji...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A