Na Ministarskoj konferenciji Ujedinjenih nacija o starenju, održanoj  21. i 22. septembra u Lisabonu, a u organizaciji UNECE, EU projekat „Inicijativa za socijalnu inkluziju starijih osoba“ (TASIOP) predstavljen je posterom u okviru izložbe kojom su predstavljani drugi implementirani u regionu. Kako je tema konferencije bila „Održivo društvo za sva životna doba: prepoznavanje potencijala za duži život“, tako je i na posteru pored opštih podataka kojim su predstavljeni opšti ciljevi projekta i lekcije naučene kroz dosadašnju implementaciju, prikazano kako socijalna inkluzija starijih doprinosi realizaciji potencijala za duži život, kao i zašto je projekat relevantan za UNECE region.

Poster se, zajedno sa ostalim posterima izloženim tokom konferecnije može videti ovde: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Posters/Poster_Exhibition.pdf