Članica mreže HumanaS udruženje „Snaga prijateljstva“ – u utorak, 10.oktobra 2017. godine, u 12h u Medija centru, Terazije 3, Beograd, sala na II spratu predstaviće Izveštaj o istraživanju potreba staračkih domaćinstava Novog Beograda.  Ovo istraživanje treba da da jasniju sliku o položaju i potrebama starijih koji žive na Novom Beogradu, ali takođe da nam da jasniju sliku o uključenosti starijih u društvene događaje  i svakodnevni život.