Evaluacija projekta ”Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” (TASIOP)

Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ nalazi se na polovini implementacionog perioda, tako da su u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji organizovane aktivnosti evaluacije. Evaluaciju projekta na regionalnom nivou podržava Austrijski Crveni krst. U okviru evaluacije u Srbiji je 1. novembra 2017. godine u Crvenom krstu Srbije, održana fokus grupa sa predstavnicima ministarstava, institucija i organizacija koje se bave starijim osobama i sa kojima Crveni krst Srbije i mreža HumanaS sarađuju već dugi niz godina. Teme razgovora na skupu išle su u dva smera, na politike i usluge namenjene starijima i na učešće mreže...

Read More