Partneri iz Makedonije – predstavnici Crvenog krsta Makedonije, Asocijacije Humanost i mreže InkluzivaM – 23. decembra 2017. godine posetili su Gerontološki centar Beograd, Dom Bežanijska kosa. Cilj posete bio je da partneri saznaju nešto više o institucionalnoj zaštiti starijih osoba u Srbiji, ali i o aktivnostima i uslugama vaninstitucionalne zaštite. Upravnica Doma Bežanijska kosa Ivana Trmčić upoznala je goste iz Makedonije o radu ovog najvećeg doma u Srbiji, ali i sa značajnim aktivnostima vaininstitucionalne zaštite koje omogućavaju starijim osobama da što duže ostanu u svom okruženju, ali i pružaju im mogućnost učešća u društvu. Dom ima 1.300 zaposlenih među kojima su i licencirane gerontodomaćice u 14 beogradskih opština. U sklopu svog rada ima 25 dnevnih centara i klubova u kojima se promoviše zdravo starenje, ali i pozitivna slika o starenju i starosti. Pored infocentra postoje i druge aktivnosti, važna je i briga o onima koji boluju od demencije i koji su takođe smešteni u ovom domu. Gosti su obišli Dom i imali mogućnosti da se uvere u kvalitet usluge koja se ovde pruža. Ova poseta deo je redovnih aktivnosti u okviru projekta „INICIJATIVA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE STARIJIH OSOBA“, koji finansiraju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.