Kršenje ljudskih prava starijih osoba: animirani video

HelpAge International je objavio video u kome se na engleskom jeziku objašnjava na koje se sve načine krše ljudska prava starijih:...

Read More