Mesec: maj 2018.

Savet za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti

Savet Vlade za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti održao je drugu sednicu 21. maja 2018. godine u Vladi Republike Srbije u Istorijskoj sali. Predsednik Saveta je Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku. Sednici Saveta prisustvovala je Nataša Todorović, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije koja je ujedno i redovni član Saveta. Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Saveta i Godišnji program rada Saveta za unapređenje međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Usvojen je i predlog da se napravi povezivanje rada i aktivnosti sa Savetom za prava deteta i Savetom za pitanje starenja i...

Read More

Poseta Srbiji predsednice Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA), Susan Somers

Predsednica Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA), Susan Somers posetila je Srbiju u periodu od 16. do 25. maja 2018. godine. Cilj njene posete bio je da se upozna sa radom predstavnika mreže INPEA u Srbiji, Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, iz Crvenog krsta Srbije. Istovremeno, g-đa Somers je imala niz sastanaka na kojima je imala priliku da vidi zalaganja različitih institucija, organizacija i pojedinaca na prevenciji nasilja nad starijima u Srbiji. 17. maja je gospođa Somers bila na sastanku mreže HumanaS i upoznala se sa projektom „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP) koji koordinira...

Read More

10. Međunarodni gerontološki kongres, 18. i 19. maj 2018. godine, „Sava Centar“ Beograd

U Beogradu je 18. i 19. maja održan Deseti Međunarodni gerontološki kongres. Kongres je održan u „Sava Centru“, a mreža HumanaS je u okviru svog redovnog sastanka održala sesiju koja je bila posvećena projektu ”Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”. Tema desetog Međunarodnog gerontološkog kongresa je bila „Starenje i ljudska prava“. Kongres je održan u godini jubileja, 45 godina postojanja Gerontološkog društva Srbije, i predstavlja korak ka unapređenju položaja starijih u društvu. U okviru Kongresa preko 200 eksperata, iz Srbije i inostranstva, izložilo je svoje radove iz oblasti gerijatrije i gerontologije time doprinoseći unapređenju znanja iz ovih oblasti.  ...

Read More

Ljudska prava starijih – predavanje na Fakultetu političkih nauka

Nataša Todorović stručni saradnik Crvenog krsta Srbije je u sredu 3. maja održala predavanje za studente treće godine odseka za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka. Tema predavanja bila je „Ljudska prava starijih žena i muškaraca“. Predavanje je bilo usmereno na podizanje svesti budućim profesionalcima o konceptu ljudskih prava starijih osoba i rizicima za njihovo ostvarivanje. Studenti su imali prilike da čuju koja su to prava i na koji način možemo unaprediti pravne mehanizme za njihovo ostvarivanje kao i kako omogućiti punopravno učestvovanje starijih u društvu. Pored ljudskih prava starijih žena i muškaraca studentima je objašnjen i pristupa zasnovanom na pravima. Prošlo je sedamdeset godina od usvajanja...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A