U periodu od 10. do 12. avgusta 2018. godine u Strugi, Crveni krst Makedonije i NVO Humanost organizovali su radionicu za mrežu InkuzivaM sa ciljem kreiranja strategije za zastupanje na osnovu rezultata istraživanja „Potreba za socijalnim i zdravstvenim uslugama za starije osobe“ koje je realizovano 2017. godine na uzorku od 1.004 ispitanika starijih od 65 godina.

 

Tokom tri dana trajanja radionice članice mreže radile su na kreiranju strateškog plana za zagovaranje uvođenja nedostajućih usluga za starije osobe. Prvi važan korak bio bi zagovaranje za promene u zakonskom okviru koje bi omogućile razvijanje novih usluga koje će poboljšati kvalitet života u starosti i omogućiti povećanje kapaciteta usluga kako bi one bile dostupne većem broju starijih i bile višeg kvaliteta. Drugi važan aspekt zagovaranja je razvoj aktivnosti Dnevnog centra, ali vodeći računa da se usluga proširi i na osobe koje imaju dijagnostikovanu demenciju.

 

Takođe je tokom sastanka razgovarano o održivosti mreže i njenom daljem funkcionisanju nakon završetka projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“. Svi su se složili da je mreža postala vidljiva i da predstavlja važan resurs u zagovaranju za poboljšanje kvaliteta života starijih u Makedoniji. Sve članice mreže su motivisane da mreža i dalje nastavi sa aktivnostima i smatraju da je saradnja sa mrežama u regionu važna i u budućem periodu. Radionici su prisustvovali i koordinatori projekta dr Milutin Vračević i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije koji su podelili svoje iskustvo koje se tiče rada mreže u Srbiji. Ova monitoring poseta je značajna, jer je pokazala da su partneri iz Makedonije u implementaciji projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ kojim u pet država u regionu koordinira Crveni krst Srbije, a podržan je od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta, postigli ciljeve koji su postavljeni i da je moguća dalja uspešna regionalna saradnja na projektima koji se tiču dostojanstvenog starenja na Zapadnom Balkanu.