U utorak 28. avgusta 2018. godine predstavnica Crvenog krsta Srbije, Nataša Todorović posetila je organizaciju Pokret trećeg doba Srbije, jednog od partnera u projektu „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP). Pokret trećeg doba Srbije je jedna od dvanaest partnerskih organizacija civilnog društva koje implementiraju lokalne projekte sa ciljem poboljšanja socijalne inkluzije starijih i testiranja modela dobre prakse u uključivanju starijih u život zajednice.

Tokom posete sa predstavnicima Pokreta trećeg doba Srbije razgovaralo se o njihovim aktivnostima i postignutim rezultatima tokom desetomesečne implementacije projekta. Pokret trećeg doba Srbije je tokom ovog perioda organizovao različite inkluzivne aktivnosti u nekoliko opština u Srbiji, uključujući međugeneracijsku slikarsku izložbu i edukativno predavanje o slikama i ikonama u saradnji sa Udruženjem penzionera Despotovca, izložbu rukotvorina i specijaliteta u organizaciji udruženja penzionera Umčara i mnoge druge aktivnosti. Poseban aspekt projekta ove organizacije bili su i televizijski prilozi emitovanih na Radio-televiziji Srbije u okviru emisije „Treće doba“ a čime su aktivnosti pripadnka starije generacije, njihova kreativnost i uključivanje u društveni život predstavljene najširem auditorijumu.

Lokalni projekti u okviru TASIOP projekta završavaju se krajem avgusta a primeri dobre prakse koji su kroz njih testirani biće objavljeni u publikaciji na regionalnim jezicima i engleskom jeziku na kraju samog projekta. Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst a njime u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije.