U petak 9. novembra, u prostorijama Crvenog krsta Srbije organizovana je edukativna radionica za članice mreže HumanaS sa temom komunikacije sa medijima. Ova radionica je deo projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP), a u okviru koga je jedan od ciljeva ojačavanje organizacija civilnog društva kako bi efikasnije zagovarale zajedno sa starijim osobama za javne politike koje će dovesti do poboljšanja njihovog kvaliteta života.

Radionicu je vodila Suzana Miličić, konsultant za odnose sa javnošću, a rad je bio podeljen u nekoliko segmenata. Polaznici, predstavnici organizacija civilnog društva uključenih u rad mreže HumanaS, ali i predstavnici organizacija koje su bile uključene u TASIOP projekat putem sprovođenja lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje starijih, su tokom radionice slušali o načinima efikasnog predstavljanja svoje organizacije i rada i podučavani tehnikama pisanja za medije i društvene mreže. Diskutovano je o stereotipima o starenju i starijima koji su prisutni u srpskim medijima i konkretno razgovarano o tome kako aktuelne aktivnosti i kampanje koje sprovode ove organizacije mogu biti poboljšane efikasnijom komunikacijom sa predstavnicima štampe.

 

Polaznici su izrazili zadovoljstvo radionicom i predavačem i pokazali interesovanje za slične edukativne događaje u budućnosti.Projekat „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.