Povodom dana volontera i 70 godina od donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Crveni krst Srbije u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji organizuje panel diskusiju: Šampioni volontiranja i ljudskih prava. Panel diskusija će se održati od 12:00 do 15:00 časova u EU info centru, Kralja Milana 7, Beograd.

Negativni stereotipi o starenju i starijima su jedan od osnovnih uzroka diskriminacije starijih, predstavljaju prepreku u ostvarivanju ljudskih prava i podrivaju dostojanstvenost života u starijem životnom dobu. Dok su rasizam i seksizam zabranjeni zakonom, ejdžizam se i dalje toleriše u društvu.

Volontiranje je jedan od načina za suprotstavljanje ejdžističkim stereotipovima jer ono pokazuje nešto što bi trebalo da je očigledno: doprinos starijih osoba svojim zajednicama i društvu u celini.

Za neke starije osobe volontiranje pruža mogućnost da uzvrate društvu; za druge prilika da nastave da uče nove veštine i stiču nova iskustva. Ono takođe ima i pozitivne zdravstvene efekte, kao što je smanjen rizik od depresije u starijem životnom dobu, kao i poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja, a što onda povećava potencijal da starije osobe duže vremena budu aktivni građani.

U panel diskusiji će učestvovati volonteri Crvenog krsta Srbije, starije osobe koje su angažovane u organizacijama koje su članice mreže HumanaS i studenti: Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije: Volontiranje, ljudska prava, dostojanstvo; Miroslava Matić: Ljudska prava starijih od globalnog do lokalnog nivoa; Danica Šmic: Volontiranje u zajednici; Nadežda Satarić: Volontiranje i građanski aktivizam; prof. dr Mile Milosavljević: Volontiranje pojačava vidljivost ljudskih prava starijih; prof. dr Dejan Sumrak: Pravo na celoživotno učenje kroz volontiranje;Teodora Hrnjaković: Volontiranje i socijalna kohezija; Miloš Todorović: Volontiranje iz perspektive životnih tokova.