Nakon tri godine realizacije projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” u Makedoniji u Strugi je od 25. do 27. januara 2019. godine održana završna konferencija, koja je okupila partnere uključene u realizaciju projekta, članove mreže InkluzivaM, predstavnike relevantnih institucija i predstavnike organizacija koje su implementirale mikroprojekte. Konferenciji su prisustvovali i Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije. Cilj konferencije bio je da se prikažu postignuti rezultati u projektu i naprave planovi za buduće aktivnosti u Makedoniji.

Konferenciju je otvorio Sait Saiti, Generalni sekretar Crvenog krsta Makedonije koji je koordinirao ovim projektom u Makedoniji, ističući da se i Makedonija suočava za demografskim starenjem i da je trenutno 12% stanovnika Makedonije starije od 65 godina i da ovakvi projekti omogućavaju da se ojača snaga civilnog društva u zagovaranju za bolji kvalitet života starijih osoba.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije govorila je o uspesima i izazovima projekta u svih pet zemalja zapadnog Balkana i o značaju umrežavanja. Projekat je pokazao da starije osobe predstavljaju ogroman potencijal za svoje porodice i zajednice, ali takođe i ogromnu zagovaračku snagu u izgradnji društva za sve generacije.

Ljupka Petkovska iz Crvenog krsta Makedonije govorila je o postignutim rezultatima u okviru projekta u Makedoniji i planovima da mreža InkluzivaM nastavi sa daljim zagovaranjem. Projekat je svakako omogućio veću vidljivost i mogućnost da se glas starijih čuje, a kroz zagovaračke aktivnosti omogućio je da se potrebe starijih uzimaju u obzir prilikom zagovaranja za Javne politike.

Prof. Dr. Sunčica Dimitrioska iz Instituta za socijalni rad i socijalnu politiku govorila je na temu prihvatanja starosti; Nataša Maneska iz Skupštine Grada Skoplja govorila je o politici Grada Skoplja za pružanje usluga ugroženim ciljnim grupama, sa naglaskom na starije osobe; Zoran Blaževski iz Ministarstva rada i socijalne politike predstavio je nacrt amandmana na Zakon o socijalnoj zaštiti u Republici Makedoniji; o demografskim trendovima stanovništva, govorila je Irena Spirkovska iz UNFPA, Dr Elena Kjosevska iz Instituta za javno zdravlje je imala izlaganje na temu „Zdravlje starijih u Republici Makedoniji“. Saško Jovanov iz asocijacije Humanost je predstavio Analizu Nacionalne strategije za starije 2010-2020, sprovedenu prošle godine uz učešće članica mreže InkluzivaM kojom koordinira asocijacija Humanost.