Pred preko 80 učesnika 29. januara 2019. godine u Tirani je održana završna konferencija projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP). Konferenciju je otvorio Alban Ylli predsednik Albanskog udruženja gerijatara i gerontologa i koordinator mreže MOSHA, kao i projekta TASIOP u Albaniji, ističući značaj ovakve vrste projekata u Albaniji i regionu. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Crvenog krsta Srbije koji koordinira projektom Nataša Todorović i dr Milutin Vračević.

Demografsko starenje je zahvatilo i Albaniju, piramida se menja, ima sve manje mladih i radno sposobnih, a uz prisutnu migraciju, neophodno je razmišljati o prilagođavanju različitih sistema ovom trendu. Ovakvi projekti omogućavaju da se kroz istraživanja, zagovaranje i kampanje utiče na javne politike kako bi se položaj starijih u društvu unapredio i kako bi se stvorili uslovi za punopravno učestvovanje starijih u zajednici i društvu.

U okviru projekta preko 1.154 starijih osoba iz svih delova Albanije prošlo je obuku na temu ljudskih prava i građanskog aktivizma. Kampanja za uvođenje besplatnog prevoza za starije preko 65 godina u Tirani i dalje traje i stariji smatraju da će ta kampanja poboljšati kvalitet života starijih koji žive u Tirani. Članice mreže MOSHA učestvovalli su u izradi akcionog plana  za zdravstvenu prevenciju 2017-2020, kao i u kampanji za unapređenje mentalnog zdravlja starijih. Sprovedeno je istraživanje o zdravstvenim i socijalnim potrebama starijih osoba u Albaniji, koje predstavlja dobru osnovu za zagovaračke aktivnosti.

Na konferenciji su predstavljeni mikroprojekti koji su realizovani u Albaniji i čiji će primeri dobre prakse, kao i oni iz mikroprojekata sprovedenih u drugim zemljama biti odštampani u publikaciji na samom kraju projekta.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije na konferenciji je govorila o uspesima celokupnog projekta i planovima za naredni period, šta je to što treba dalje da zagovaramo i razvijamo, šta treba dalje da unapredimo i na koji način. Ono što je značajno u ovom projektu je regionalna kohezija koju smo postigli implementacijom ovog projekta, ali i obaveza da nastavimo da zagovaramo za veću socijalnu uključenost starijih u društvima na Zapadnom Balkanu.

Zaključak cele konferencije je da je potrebno nastaviti sa radom na svim poljima, jer stariji ne mogu da čekaju.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content