Crveni krst Srbije je 20. februara 2019. godine organizovao okrugli sto na temu „Međugeneracijska razmena i solidarnost“. Cilj okruglog stola bio je da se osvetli pojam međugeneracijske solidarnosti i razmene i da se utvrdi mišljenje  među učesnicima  o tome da li međugeneracijska solidarnost u Republici Srbiji postoji i na koji način se može unaprediti. Učesnici su se složili da je uloga porodice i škole jako važna u kreiranju stavova i da moramo da radimo na promovisanju solidarnosti i unutar i među generacijama. Da je potrebno da promovišemo primere dobre prakse, jer ništa ne uspeva kao uspeh.

Svi učesnici složili oko toga da društvo treba da omogući prilike za razvijanje saradnje, solidarnosti i razumevanja. Solidarnost se proteže na sve generacije, i sa tim u vezi važan je ceo životni ciklus. Svaka generacija daje svoj doprinos porodici i društvu i svaka predstavlja značajni deo razvoja. Svakako je glavna poruka okruglog stola je da je međugeneracijska solidarnost životni stil ali takođe i zadata vrednost kroz javne politike. Ovaj okrugli sto održan je uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku i prisustvovalo je 25 osoba različitih generacija koje su dale svoj doprinos razumevanju ovog složenog i kompleksnog pojma.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content