Mesec: april 2019.

Konkurs Volonterskog servisa Zvezdare „Najbolji međugeneracijski selfi“

Povodom obeležavanja 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih i organizovanja 9. „Dana seniora na Zvezdari“ Tim za volontersku podršku građanima Zvezdare Volonterskog servisa Zvezdare raspisuje konkurs na temu „Najbolji međugeneracijski selfi“. Pravo učešća na konkursu imaju sugrađani svih generacija sa Zvezdare i drugih opština. Cilj konkursa je da promoviše vrednost porodice, međugeneracijskog poštovanja, druženja i zajedničkih aktivnosti, kulture starenja i pozitivne slike o starosti, starenju i starijim ljudima. Fotografišite se sa svojim unucima, bakama, dekama, roditeljima, decom, prijateljima… u zajedničkim trenucima u svakodnevnom životu, radu i odmoru, izletima, slavljima, druženjima i zajedničkim aktivnostima. Svojim selfijima pošaljite poruku svim generacijama da...

Read More

Sastanak mreže „Za dostojanstveno starenje“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Od 11. do 12 aprila. 2019. godine u Sarajevu je održan sastanak mreže  ”Za dostojanstveno starenje” u okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ (TASIOP), u organizaciji NVO Osmijeh koji je koordinirao implementaciju projekta u Bosni i Hercegovini. Sastanak bio je namenjen jačanju kapaciteta mreže u oblasti zagovaranja za prava starijih u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka predstavljeni su i mikrograntovi, sa jedne strane njihovi uspesi, a sa druge strane izazovi sa kojima su se organizacije suočavale u toku implementacije i na koji način može da se unapredi njihov rad. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije predstavila je...

Read More

Konferencija – »Akcija protiv diskriminacije na osnovu godina«

U Neumu, Bosna i Hercegovina od 10. do 11. aprila 2019. godine održana je konferencija pod nazivom »Akcija protiv diskriminacije na osnovu godina«. Konferencija je deo projekta koji spovodi Hilfswerk International u partnerstvu sa: Partnerstvom za zdravlje, Društvo Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine i Udruženje za pomoć i razvoj Hajde.  Cilj projekta je unapređenje ljudskih prava starijih, unapređenje i razvijanje kapaciteta  institucija, kao i promovisanje aktivnog učestvovanja starijih u društvu. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je kao ekspertkinja pozvana da govori o diskriminaciji i ljudskim pravima starijih osoba. Ona je istakla da je ejdžizam svakako široko prihvaćen širom...

Read More

Grupe samopomoći

Centar za razvoj zdravlja Svetske zdravstvene organizacije u Kobeu angažovao je RAND Europe da služi kao istraživačko središte za sistematsko razmatranje i dokazivanje socijalnih inovacija u lokalnim zajednicama (CBSI) za zdravo starenje u zemljama srednjeg i visokog dohotka. RAND Europe je u svoj izveštaj uključio nalaze iz studije slučaja koja se bavila grupama za samopomoć starijih osoba u Srbiji. Grupe samopomoći za starije osobe koje su osnovane u Srbiji između u okviru projekta „Dijalog organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu“ implementiranog u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, a uz podršku Evropske unije, između 2010 i 2012 godine. Crveni krst...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A