Članica mreže HumanaS ISP evergrin,već treću godinu za redom organizuje  okupljanje i druženje koje ima za cilj razmenu iskustva i znanja iz oblasti socijalne zaštite, ali pre svega iz oblasti starenja i starosti. Ova okupljanja omogućuju svim generacijama da nauče nešto novo, ali predstavljaju i mogućnost da se neke važne teme zajednički prodiskutuju.

Poslednji sastanak održan je u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu 8. juna 2019. godine. Na sastanku su govorili: Sanija Sagdati, sociolog, Zorana Stanojlović, diplomirana socijalna radnica, i Nataša Todorović, diplomirana psihološkinja iz Crvenog krsta Srbije koja je govorila je o “Starenju i ciljevima održivog razvoja”. Povod za ovu temu bio je volonterski izveštaj Republike Srbije koji će biti prikazan u julu mesecu u Ujedinjenim nacijama, a tiče se napretka u realizaciji Agende 2030. Učesnici sastanka imali su prilike da čuju o prvih pet ciljeva koji su posmatrani iz perspektive starenja i starosti i njihovim podciljevima. Pored podataka u prezentaciji su date i  preporuke i primeri dobre prakse, koji bi mogli da smanje nejednakosti i omoguće dostojanstveno starenje. Na osnovu prezentacije učesnici su mogli praktično na osnovu primera o starijim osobama da saznaju da su  Ciljevi međusobno povezani budući da ključ uspeha jednog cilja često leži u sagledavanju izazova koji su svojstveni nekom drugom cilju. Svoje komentare učesnici su mogli da daju na licu mesta, ali takođe i naknadno nakon sagledavanja dobijenog materijala. Ovaj sastanak je samo jedan u nizu koji će biti organizovan i koji će uključiti sve generacije i grupe u sagledavanju starenja u Ciljevima održivog razvoja, vodeći se rečenicom “Da niko ne bude ostavljen”.