U Palati Srbija u četvrtak 6. juna 2019. godine održana je zajednička sednica Saveta Vlade za starost i starenje i Saveta za unapređenje međugeneracijske solidarnosti. Sednici je predsedavala ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović.

Glavna tema ovog sastanka bila je prevencija nasilja nad starijima i predstojeći Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima 15. jun. Nataša Todorović, diplomirana psihološkinja iz Crvenog krsta Srbije kao ekspert govorila je o nasilju nad starijima kao javnozdravstvenom i društvenom problem. Istakla je da se ovaj datum prvi put obeležio 2006. godine, a da se u Srbiji na inicijativu i u organizaciji Crvenog krsta Srbije ovaj datum obeležava se od 2007. godine i od tada se redovno obeležava kod nas. Crveni krst Srbije predstavlja primer dobre prakse koji je ovaj problem prepoznao prvi u Srbiji i ovaj datum prepoznao i uvrstio u svoj kalendar, ali je takođe bio jedan od onih koji su zagovarali da se ovaj datum uvrsti u zvaničan datum Ujedinjenih nacija. Već dugi niz godina Crveni krst Srbije zagovara i za novu Konvenciju o pravima starijih osoba i zbog toga je naša organizacija jako cenjena u svetu.

U Srbiji se ovaj datum sada obeležava u partnerstvu javnog i civilnog sektora. Važan doprinos Crvenog krsta Srbije u ovoj oblasti su i istraživanja koja su se sprovela u našoj zemlji, ali i edukacije starijih na temu zlostavljanja, posebno uz učešće organizacija Crvenog krsta na terenu kroz koje smo uspeli da dođemo i do onih grupa starijih koji spadaju u najranjivije (starije žene sa sela, starije Romkinje, starije osobe sa invaliditetom). Dosadašnja istraživanja su pokazala da zlostavljanje starijih se nedovoljno prijavljuje i predstavlja vrh ledenog brega i da je u Srbiji najčešći oblik zlostavljanja finansijsko nasilje koji iznosi 11%.

Potrebno je svi da radimo na prevenciji, jer prava starijih danas su naša prava sutra.

Nataša Todorović je na sednici takođe prezentovala i obrazac za prikupljanje podataka o programima međugeneracijske solidarnosti koji će biti poslat lokanim samoupravama i organizacijama Crvenog krsta, da bi se prikupile informacije o primerima dobre prakse.