Ove godine 14. i 15. juna na Pedagoškom fakultetu u Krakovu u Poljskoj održana je Međunarodna ekspertska konferencija o zlostavljanju starijih osoba. Konferenciju su organizovali Pedagoški fakultet u Krakovu, Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima, UNDESA i GAROP. Konferencija je bila pre svega usmerena na prevenciju i protekciju, govorilo se o potrebi donošenja nove Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima starijih, o pravnim okvirima pojedinih zemalja, ali i o grupama pod rizikom.  Konferenciji su prisustvovali eksperti iz 11 zemalja i sa svih kontinenata. Na poziv Pedagoškog fakulteta na konferenciji su učestvovali stručni saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević, a Nataša Todorović bila je i u organizacionom odboru same konferencije.

Prvog dana konferencije Milutin Vračević je govorio o podacima istraživanja zlostavljanja starijih osoba u Republici Srbiji ističući da je prvi korak u razumevanju problema prikupljanje uzrasno osetljivih podataka. Nataša Todorović je govorila o značaju javnih kampanja, edukacija i informisanja starijih, kao i o značaju stvaranja partnerstava, ali je takođe predstavila primere dobre prakse iz Crvenog krsta Srbije.

Drugog dana konferencije Nataša Todorović predstavnica Crvenog krsta Srbije vodila je panel “Zaštita starijih osoba”. Na panelu su govorili eksperti iz Kanade, Poljske, Nepala i Srbije. Nataša Todorović je govorila o analizi zakonskog okvira za zaštitu starijih i preporukama da se zakoni unaprede.

Na konferenciji je predsednica Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA) Susan Somers uručila Nataši Todorović i Milutinu Vračeviću memorijalnu nagradu Rosalie S. Wolf za 2018. godinu koja se dodeljuje značajnim pojedincima, „osobama koje su pokazale posvećenost i vernost idealima Rosalie Wolf u prevenciji i smanjivanju nasilja nad starijima i promovisanju svesti o ovom problemu kroz jednu ili više od sledećih aktivnosti: istraživanja, edukacija, javne politike, praksa.“

Zaključci sa konferencije su da je potrebno više informisati starije osobe i širu javnost, realizovati kampanje, podsticati celoživotno učenje, edukovati profesionalce (zdravstvene i socijalne radnike, sudije, tužioce, ali i radnike u banci), unaprediti zakonski okvire na nacionalnom i globalnom nivou i nastaviti sa daljim zagovaranjem za novu konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima starijih osoba.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content