AGE Platform Europe, Evropska mreža tela za ravnopravnost (EQUINET) i Federalna agencija za borbu protiv diskriminacije Nemačke (FADA) organizovali su 27. i 28. juna u Berlinu u Nemačkoj, seminar čiji je cilj bio izgradnja kapaciteta i partnerstava između nezavisnih tela koje se bave ravnopravnošću i organizacija civilnog društva. Seminar je predstavljao i mogućnost da se članovi ove dve mreže upoznaju, tako i mogućnost da se izgrade novi savezi u borbi protiv starosne diskriminacije i ejdžizma.

Na otvaranju su, pored ostalih, govorili direktor odeljenja za antidiskriminaciju i pitanja Roma Evropske Komisije Sabolč Šmit i politički direktor Ejdž Platforme Evropa Macej Kuharčik. Na poziv Age Platform Europe seminaru su prisustvovali stručni saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević. Konferenciji je prisustvovala Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i više od 80 predstavnika iz 31 evropske države.

Predstavnici Crvenog krsta Srbije na seminaru imali su zadatak da predstave primer dobre saradnje u Srbiji koja se odnosi na zagovaranje na osnovu dokaza koju Crveni krst Srbije sprovodi u saradnji sa poverenicom.  Nataša Todorović i dr Milutin Vračević istakli su da kroz istraživanja kojih je do sada sa poverenicom bilo pet izrađene su preporuke za donosioce odluka, ali su podaci iz istraživanja korišćeni za dizajniranje programa obuke starijih osoba. Crveni krst Srbije i kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti već dugi niz godina daju zajedničku izjavu za Otvorenu grupu za starenje pri Ujedinjenim nacijama, što je primer i na globalnom nivou. Posebno značajan primer dobre prakse Crvenog krsta Srbije bilo je aktivno uključivanje starijih u sve aktivnosti Crvenog krsta i kampanje koje promovišu pozitivnu sliku starijih osoba, što su svi učesnici skupa pohvalili i pokazali zainteresovanost da se ovi primeri adaptiraju i razviju u njihovim sredinama.

 

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content