Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve sprovodi projekat „Jačanje i unapređenje dobrobiti starijih osoba u regionu Kragujevca i Kraljeva“ koji je otpočeo u decembru 2018. godine i trajaće do kraja februara 2020. godine.

Sa ciljem da doprinese dobrobiti i društvenom uključivanju starijih osoba i njihovom celoživotnom učenju, projekat se sastoji od niza kurseva i kreativnih i sportskih radionica u gradovima Kragujevac i Kraljevo i deset okolnih sela. Projektom je planirana realizacija ukupno šest kurseva računara za starije osobe u Kragujevcu i Kraljevu.

Na teritoriji Grada Kragujevca sprovodi se i usluga „Pomoć u kući“. Gerontodomaćice „Čovekoljublja“ pružaju pomoć u obezbeđivanju hrane, održavanju lične higijene, zagrevanju prostorija, pomoć kod socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba stanovništva, posreduju u obezbeđivanju različitih vrsta usluga i pružaju pomoć u održavanju higijene prostora.

U deset sela na teritoriji Kragujevca i Kraljeva održavaju se kreativne radionice izrade sapuna, nakita, ručnog rada, ukrašavanja predmeta tehnikom dekupaža i društvenih igara i sportskih aktivnosti. Sela u kojima se realizuju programi na teritoriji Kragujevca su: Lužnice, Pajazitovo, Mironić, Mala Vrbica i Gornja Grbica, dok su sela na teritoriji Kraljeva: Oplenić, Vrba, Beranovac, Žiča i Bogutovac.

U sklopu projekta će biti organizovane i dve ekskurzije za starije osobe iz Kragujevca i Kraljeva. Donatori ovog projekta su Federalno Ministarstvo rada, socijalne politike, zdravlja i zaštite potrošača Republike Austrije i Hleb za svet (Brot für die Welt).