Mesec: februar 2020.

Prevencija nasija nad starijim ženama: fokus grupa sa starijim ženama na Savskom vencu

U okviru projekta “Osnaživanje starijih žena: prevencija zlostavljanja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)” u prostorijama Crvenog krsta Savski venac organizovana je fokus grupa sa starijim ženama. Cilj fokus grupe je bio da se sakupe podaci od starijih žena o njihovom viđenju ovog problema, koliko je rasprostranjen, da li znaju neki primer nasilja nad starijima u svojoj sredini. Takođe starije žene su govorile o tome zašto se nasilje ne prijavljuje i ko su najčešći nasilnici. Vrlo važan deo fokus grupe bila je diskusija o tome na koji način sistem i različiti delovi sistema štite starije žene...

Read More

Predavanje “Zlostavljanje starijih osoba” u Subotici

U prostorijama Crvenog krsta Subotice 3. februara održano je predavanje na temu  “Zlostavljanje starijih osoba”, predavanje je bilo namenjeno starijim osobama, ali i volonterima i zaposlenima u Crvenom krstu. O fenomenu, rasprostranjenosti tipovima i faktorima rizika, kao i o načinima kako se zaštititi od zlostavljanja govorila je Nataša Todorović stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije. Zlostavljanje starijih predstavlja javnozdravstveni i društveni problem koji se nedovoljno prijavljuje tako da broj prijavljenih predstavlja vrh ledenog brega. Prema podacima Svetske zdravstvene 1 od 6 starijih osoba doživi zlostavljanje, a 1 od 24 prijavi nasilje. Tokom predavanja posebno je istaknuta vulnerabilnost starijih žena...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A