U prostorijama Crvenog krsta Subotice 3. februara održano je predavanje na temu  “Zlostavljanje starijih osoba”, predavanje je bilo namenjeno starijim osobama, ali i volonterima i zaposlenima u Crvenom krstu. O fenomenu, rasprostranjenosti tipovima i faktorima rizika, kao i o načinima kako se zaštititi od zlostavljanja govorila je Nataša Todorović stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije. Zlostavljanje starijih predstavlja javnozdravstveni i društveni problem koji se nedovoljno prijavljuje tako da broj prijavljenih predstavlja vrh ledenog brega. Prema podacima Svetske zdravstvene 1 od 6 starijih osoba doživi zlostavljanje, a 1 od 24 prijavi nasilje.

Tokom predavanja posebno je istaknuta vulnerabilnost starijih žena i koji su to rizici koji starije žene čine ranjivijima. Takođe je predstavljen plan budućih aktivnosti Crvenog krsta Srbije u okviru EmPreV projekta koji ima za cilj jačanje odgovora sistema na nasilje kroz prepoznavanje fenomena, efikasniju zaštitu i jačanje starijih žena.

Predavanju je prisustvovalo preko 50 osoba članova Udruženja penzionera iz Subotice, mladih volontera i zaposlenih u Crvenom krstu Subotice.