Predavanje Model zaštite starijih dementnih osoba u Velikoj Britaniji s akcentom  na podršku članovima porodice  koji brinu o dementnoj osobi, biće održano u sredu 18. marta 2020. u prostorijama Crvenog krsta Srbije, ul. Simina 19,  u Svečanoj sali, na prvom spratu sa početkom od 12 časova. Predavanje se organizuje u saradnji sa mrežom HumanaS i Crvenim krstom Srbije i Neformalnom mrežom socijalnih partnera za podršku i pomoć porodicama obolelih od demencije čiji je predavač i gost, a koju čine HHU Hleb života, Volonterski servis  opštine Zvezdara, Udruženja Okrilje i Destigma.

Predavač je klinički psiholog Reinhard Guss koji, u Velikoj Britaniji ima 30 godina iskustva u radu sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama  na razvijanju usluga za brigu o starijima, posebno sa osobama obolelim od demencije. Bavi se razvojem politika, istraživanjem, razvojem usluga i profesionalnim vođstvom u oblasti demencije kao predsedavajući na Fakultetu za psihologiju starijih ljudi (FPOP).

Sarađuje sa udruženjem Demencija Velika Britanija od samog osnivanja. Također izdaje i radove iz područja demencije. Supervizor je za kliničke psihologe na doktorskim studijama, kolege u multidisciplinarnim timovima, medicinske sestre negovatelje i dr. Konsultant je u primarnoj zaštiti, socijalnim uslugama, Volonterskim organizacijama, domovima za starije, dnevnim centrima i lokalnim servisima za pružanje usluga.

Povod za predavanje je razmena iskustva i znanja  po pitanju problema vezanih za demenciju i brigu o dementnim osobama koja kod nas postaje goruća tema.