Mesec: maj 2020.

Donacija kompanije Beiersdorf za pomoć starijima tokom epidemije COVID-19

Kako je epidemija virusa korona COVID-19 u posebno težak položaj stavila starije osobe u Srbiji – zbog većeg rizika od obolevanja, ali i teže izolacije kojoj su izloženi a koja ima i jake efekte na psihološku stabilnost i mentalno zdravlje – tako je i kompanija Beiersdorf odlučila da pomogne starijima svojom donacijom kroz mrežu HumanaS. Dogovoreno je da se donacija od 15.000 evra upotrebi za kupovinu i distribuiranje paketa pomoći u hrani i higijenskim sredstvima za starije osobe kojima je ova vrsta pomoći potrebna, a da se distribucija izvrši putem mreže HumanaS kojom koordinira Crveni krst Srbije okuplja organizacije...

Read More

Crveni krst Srbije – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

U toku vanrednog stanja Crveni krst Srbije pružao je pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Ova pomoć obuhvatala je različite usluge od direktne pomoći  u hrani i higijeni, do pomoći volontera prilikom kupovine, nabavke lekova ili pomoći prilikom upotrebe bankomata…. ali i kroz novouspostavljene telefonske linije za pružanje informacija, psihološke prve pomoći i psihosocijalne podrške. U periodu od 17. marta do 10. maja 2020. godine volonteri i osobe profesionalno zaposlene u Crvenom krstu u Republici Srbiji, povodom aktuelne pandemije COVID-19, realizovali su 352.904 akcije pomoći ka pojedincima. Na teritoriji 161 grada/opštine 2.823 volontera Crvenog krsta su dala svoj doprinos na suzbijanju...

Read More

Čovekoljublje – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

Čovekoljublje, Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve, je tokom vanrednog stanja nastavilo da pruža uslugu Pomoć u kući odraslim i starijim osobama u Kragujevcu i okolini. Po izbijanju epidemije, preduzete su sve preventivne mere zaštite kako korisnika tako i zaposlenih gerontodomaćica koje su podrazumevale obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, kao i smanjeno zadržavanje kod korisnika. U okviru projekta „Jačanje dobrobiti starijih osoba“, koji Čovekoljublje sprovodi u saradnji sa organizacijom Brot für die Welt i Federalnim ministarstvom za socijalnu politiku, zdravlje, negu i zaštitu potrošača Republike Austrije, obustavljene su sve zajedničke aktivnosti, radionice i kursevi računara za starije osobe dok...

Read More

Help Net – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

Za vreme vanrednog stanja usled pandemije COVID-19, Centar za podršku i inkluziju Help Net je bio veoma aktivan u oblasti informisanja građana iz proverenih izvora o temama od značaja za njihov život, rad i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Svi kanali komunikacije su stavljeni na raspolaganje u svrhu informisanja građana/ki a otvoreni su i novi kanali, poput Viber zajednice Help net info podrška. Posebna pažnja je bila posvećena starijim građanima i mladima koji su bili posebno pogođeni kriznom situacijom. S tim u vezi, Help Net je i tokom virusa SARS-CoV-2 nastavio da pruža uslugu Pomoć u kući za stara...

Read More

Caritas Srbije – aktivnosti tokom epidemije COVID-19

Caritas je u svim opštinama u kojima redovno pruža usluge kućne nege nastavio to da radi i tokom pandemije COVID-19. Sve usluge su koordinirane sa nadležnim lokalnim samoupravama i realizovane uz poštovanje maksimalnih mera zaštite kako zaposlenih, tako i korisnika. Gde god i koliko god je to bilo moguće pored redovnih usluga, korisnicima je obezbeđena zaštitna oprema i materijal za dezinfekciju. Volonteri Caritasa su u više mesta obezbedili prikupljanje, nabavku i dostavu osnovnih prehrambenih...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A