HHU „Hleb života“ usmerava svoje napore da podrži i ojača seniore da preuzmu veću odgovornost za potrebe drugih, da postanu aktivni učesnici u društvu, te da mogu da iskažu i ostvare svoje potrebe. U tu svrhu se organizuju najrazličitije aktivnosti kojima se doprinosi osnaživanju starijih osoba. Aktivnosti sprovedene u mesecu oktobru su:
Obeležavanje 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih
HHU Hleb života je bio deo obeležavanja Međunarodnog dana starijih u botaničkoj bašti Jevremovac, događaj su organizovali Crveni Krst Srbije i Populacioni fond Ujedninjenih nacija (UNFPA).

Prvo mesto na nagradnom konkursu korisnice kluba Hleba života “Topli Kutak”
U etno kompleksu Zornića kuća u Baćevcu, asistent literarne sekcije Hleba života, Mira Lilić, proglašena je pobednicom na konkursu za pisani rad na temu „Kako sam proveo vreme u izlolaciji“

Klub za seniore „Topli kutak“ 
(aktivnosti Toplog kutka su svedene na najmanju meru zbog propisa o dozvoljenom okupljanju)

Podeljeno 47 paketa hrane za članove literarne, pevačke, dramske i folklorne grupe Hleba života, kao vid podrške usled pandemije Covid 19. A svakog utorka, Hleb života u prostorijama kluba „Topli kutak“ organizuje merenje krvnog pritiska i šećera.

– Okupljanje članova dramske sekcije 13. i 27. oktobra, gde je prisustvovalo između 10 i 12 seniora, a rađen je tekst na temu Prelo.
Drugog dana je Radmila Urošević ispred Volonterskog servisa Zvezdara održala je fokus grupu za 17 seniora na temu „Šta treba starijima u doba korone“, gde su seniori razmenjivali iskustva, savete i preporuke kako najbolje da upotpune svoje vreme i budu aktivni
– Hleb života je održao radionicu 22. oktobra za članove literarne grupe na temu rodoljublje/rodoljubiva poezija. Radionici je prisustvovalo 17 seniora.

Pomoć u kući i podrška geronto domaćicama Hleba života (aktivnosti licencirane usluge pomoć u kući su se u oktobru odvijale regularno, uz poštovanje svih epidemioloških mera)
Hleba života je 30. oktobra organizovao seminar/obuku za geronto domaćice angažovane u programu za brigu o starijima, koju je sprovodio medicinski tim udruženja „Destigma“ na temu stresa u radu sa korisnicima, kako da se zaštite od stresa, kako da ga apsorbuju u radu sa starijima u kućnim uslovima, posebno sa onima kod kojih je prisutna demencija.

Geronto domaćice Hleba života redovno obilazile najugroženije korisnike, prvenstveno one bez bližih srodnika, obezbeđujući im osnovne životne namirnice i lekove.