U Crvenom krstu Srbije, u ponedeljak 7. decembra 2020. godine održan je prvi nacionalni sastanak u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj. Konferenciji su prisustvovali partneri predstavnici Crvenog krsta Srbije, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Crvenog krsta Sombora i Crvenog krsta Pirota.

Opšti cilj projekta je da se kroz aktivnosti u projektu doprinese reformama zakonodnavnog okvira koji se odnosi na ulsuge dugotrajne nege, a kroz jačanje usluga u lokalnoj zajednici.

 

 

 

 

 

 

Tokom tri godine, koliko projekat traje, planiran je razvoj i pilotiranje inovativnih multisektorskih Centara za podršku starijim osobama u Somboru i Pirotu. Pomoć će se pružati starijim osobama koje pate od demencije i kojima je potrebna podrška neformalnih/porodičnih negovatelja ili volonterske usluge. Kroz ove aktivnosti sagledaće se izazovi koji se odnose na pristup, pristupačnost, kvalitet i održivost usluga dugotrajne nege.

Korišćenje koncepta Centara za podršku u zajednici kao i volonterskih usluga porške osobama koje pate od demencije ima za cilj zagovaranje za razvoj javnih politika koje se odnose na usluge dugotraje nege.

Prve aktivnosti u projektu biće:

  • Procena potreba za uslugama dugotrajne nege u lokalnoj zajednici (Pirot i Sombor) kao osnov za razvijanje Centara za podršku u zajednici.
  • Mapiranje usluga dugotrajene nege koje već postoje u Pirotu i Somboru kao i nedostataka koji postoje u sistemu usluga dugotrajne nege.
  • Uključivanje korisnika u razvoj Centara za podršku u zajednici.
  • Procena i dokumentovanje potreba koje bi trebalo da budu zadovoljene novim inovativnim uslugama.

Povezana vest sa “Inovativne usluge za starije u lokalnim zajednicama