U okviru saradnje Crvenog krsta Srbije i Filozofskog fakulteta u Nišu 29. decembra održano je drugo predavanje za studente socijalnog rada i socijalne politike. Studenti su se upoznali sa programima koje sprovodi Crveni krst Srbije, a koji su namenjeni starijim osobama.
Pored opisa različitih aktivnosti u okviru Programa brige o starijima i grupa samopomoći, studenti su dobili informacije i o aktivnosti tokom pandemije, o načinima kako su se aktivnosti prilagodile novim okolnostima. Takođe, značajni deo predavanja bile su i informacije o značaju partnerstava i koordinacije svih aktera u lokalnoj zajednici i potrebi da se pored konkretnih usluga i podrške starijim osobama mora raditi na zagovaranju i promeni javnih politika kako bi se one unapredile i kako bi se omogućilo dostojanstveno starenje, ali i razvila međugeneracijska saradnja.

Pre ovog, prvo predavanje bilo je održano 24. novembra, a tema je bila nasilje nad starijim osobama, odnosno: vrste nasilja nad starijima, prevalencija u svetu i Srbiji, faktori rizika i prevencija.
Značajan deo predavanja bio je posvećen temi nasilje nad starijim ženama.

Predavanja su držali stručni saradnici Crvenog krsta Srbije, Nataša Todorović i dr Milutin Vračević.