U okviru projekta „Jačanje međugeneracijske solidarnosti” koji sprovode Centar za podršku i inkluziju Help net u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, a uz podršku Višegrad fonda, pokrenut je sajt na kome se pored informacija o samom projektu, nalaze i aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog projekta.

Na sajtu možete pronaći publikacije o međugeneracijskoj solidarnosti, informacije o aktivnostima u okviru projekta, blog i informacije o medjugeneracijskoj solidarnosti, kao i video materijale.

Sajt možete pronaći klikom na sledeći link.

Projekat je internacionalnog karaktera i sprovodi se u partnerstvu sa Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalne usluge Horelica iz Slovačke kao i organizacijom TRIANON iz Češke. koji ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija

Aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta treba da doprinesu unapređenju socijalne kohezije menjanjem relacija među generacijama i da se unapredi njihovu međusobnu saradnju i razumevanje, ali i da podigne nivo njihovih digitalnih kompetencija, kao i da prikupi podatke o uticaju kreativnih medija na međugeneracijsku solidarnost.