Crveni krst Srbije je prošle nedelje, 18. i 19. februara organizovao onlajn obuku za partnere na regionalnom projektu „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“. Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj da se poveća kapacitet odgovora civilnog društva na Zapadnom Balkanu na aktuelnu pandemijsku krizu i buduće krize, te da se posebno stavi akcenat na zaštitu mentalnog zdravlja i izgradnju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom da prevazilaze izazove sa kojima se suočavaju: usamljenost, izolovanost, nedostatak komunikacije, a koji mogu dovesti do pogoršanja njihovog mentalnog zdravlja.

U obuci je učestvovalo 14 osoba iz partnerskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova*, a prvi deo se odnosio na podatke o mentalnom zdravlju starijih osoba i osoba sa invaliditetom i rizicima za njegovo pogoršanje u toku COVID-19 pandemije ali i u budućim krizama. S obzirom da je epidemija dovela do značajnih gubitaka u životima mnogih, gubitaka voljenih osoba, socijalnih kontakata, mogućnosti za socijalizaciju, mogućnosti za celoživotno učenje, gubitka finansijske sigurnosti, te da samo oni koji su digitalno pismeni mogu da održe neki nivo komunikacije sa drugima, važan segment edukacije bio je deo koji se odnosi na suočavanje sa gubicima i na tugovanje i načinima za njihovo prevazilaženje.

Drugi dan obuke odnosio se na praktičnu obuku o konkretnom pružanju psihološke prve pomoći na daljinu a koje će se u okviru projekta raditi u 30 lokalnih zajednica u regionu tokom prvih 15 meseci i koja će kasnije, u skladu sa razvijanjem epidemiološke situacije biti transformisana u direktnu podršku kao i u razvijanje koncepata zdravog starenja i zdravih stilova života za osobe sa invaliditetom u lokalnim zajednicama. Ovo je samo prva od edukacija na ovu temu a koje će se nastaviti tokom projekta za zaposlene i volontere na projektu. Obuka je obuhvatila prezentacije, kao i interaktivni rad po grupama a učesnici su pre nje bili u obavezi da mapiraju svoje dosadašnje aktivnosti iz oblasti mentalnog zdravlja tokom odgovora na panedmiju.

Predavači su bili dr Jovana Bjekić, Nataša Todorović i Milutin Vračević, projektom koordinira Crveni krst Srbije a podržan je od strane Evropske Unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.