Organizacija Hleb života u programu sadrži i oblast u kojoj se bavi temam koje se odnose na brigu o starijim osobama. Ovu oblast pokrivaju kroz više aktivnosti koje su prepoznaze kao neophodne za pomoć starijim osobama na teritoriji grada Beograda.

Kao deo aktivnosti ove organizacije postoji pomoć u kući i psiho-socijalna podrška, u okviru koje su u februaru gerontno domaćice redovno obilazile korisnike pomoći u kući. Usluge ovog tipa su pružane za 24 starija sugrađanina na teritorijama opština Vračar, Zvezdara, Palilula, Voždovac i Rakovica. Obzirom na povećane potrebe za geronto domaćicama,Hleb života je u toku februara sproveo obuku za tri gerontodomaćice, koja je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Drugi deo aktivnosti se odnosi na programe aktivnog starenja, odnosno klubske aktivnost u okviru kojih je održana prva obuka za 5 članova Koordinacionog tela Toplog kutka, tema obuke je bila vezana za upotrebu ZOOM sastanaka i komunikaciju. Kao deo budućih aktivnosti planirane su aktivnosti namenjene održanju fizičke kondicije starijih, koje bi obuhvatile šetnje  na Adi svakog utorka od 11h.
Ovo je prilika za šetnju, razgovor i druženje članova Kluba jer je izolacija i nedostatak socijalnih kontakta, kao i fizička aktivnost svima nedostajali proteklih meseci.

Treća aktivnost koji organizuje Hleb života u okviru programa Brige o starijima je telefonsko savetovalište za negovatelje dementnih lica.U  februaru mesecu održana su tri telefonska savetovališta. Obavljeno je oko 40 telefonskih razgovora sa članovima porodica dementnih osoba. Prilikom ove aktivnosti uočeno je da i stariji korisnici, članovi Toplog kutka, imaju potrebu za razgovorom i psiho-socijalnom podrškom od strane stručnjaka, te je nekoliko članova u toku februara koristilo uslugu telefonskog savetovališta što je jasano uočljiv znak koliko je potreba starijih za pomoći u vreme globalne pandemije velika.

Termini rada savetovališta za negovatelje dementnih osoba za mart mesec su:

17. mart i 24. mart od 15h do 17h, telefon je 060 553 5896

Hrišćansko humanitarno udruženje Hleb života je organizovalo i redovnu mesečnu materijalna pomoć za 18 najugroženijih starijih lica u mesecu februaru, tom prilikom je obezbeđena materijalna pomoć za kupovinu hrane, lekova, plaćanje struje/ogreva i drugih nužnih stvari.