Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“ u vreme globalne pandemije pruža stanovnicima direktnu pomoć kroz angažovanje članova udruženja na terenu. Pomoć obuhvata više vrsti aktivnosti koje su prepoznate kao važne za pomoć i podršku starijim osobama koje su ugrožene trenutnom situacijom.
Hleb života je u proteklim mesecima pomogao više osoba da se prijave za vakcinaciju, a samo u januaru je  prema uputstvima Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu pružio pomoć u prijavljivanju 10 korisnika za imunizaciju od virusa Covid19. Dok su geronto domaćice Hleba života u januaru prema redovnom rasporedu pružale usluge pomoći u kući za 26 korisnika. Kroz program brige o starijima se u kontinuitetu obezbeđuje materijalna pomoć za najugroženije korisnike, a u januaru je to učinjeno i za 6 korisnika kojima je obezbeđena humanitarna pomoć za kupovinu potrebne hrane i higijene. Pored korisnika pomoći u kući, humanitarna pomoć u vidu kupovine potrebne hrane i higijene obezbeđena je za još 21 starije ugroženo lice kao i lekovi za 2 starije korisnice. Dok je u saradnji sa Volonterskim servisom Zvezdare, Hleb života u januaru podelio 15 paketa pelena za lica koja pate od demencije.

Kako je jedan od najvećih problema tokom pandemije samo socijalno isključivanje i smanjivanje kontakta među ljudima, stariji, kao ugrožena kategorija, po ovom pitanju su veoma u teškom položaju jer je prioritet da smanje kontakte, kako sa svojim ukućanima i članovima porodice, tako i međusobno sa poznanicima. Upravo iz ovog razloga Hleb života je pokrenuo aktivnosti vezane za aplikaciju Viber. Prepoznata je potreba da se korisnici povežu preko Viber-a i tom prilikom su kreirane grupe na pomenutoj aplikaciji za komuniciranje za sve grupe samopomoći kao i Koordinaciono telo.

Humanitarni rad Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“ obuhvata mnoge aktivnosti koje su kroz programe ovog udruženja prepoznate kao neophodne radi pomoći zajednici. Pored ranije navedenih aktivnosti, kroz program brige o starijima, udruženje organizuje i Savetovalište namenjeno negovateljima dementnih osoba, u okviru koje se pružaju usluge besplatne savetodavne pomoći, dok podršku pružaju stručnjaci u sastavu lekar psihijatar, radni terapeut i medicinska sestra specijalizovana za rad sa osobama sa mentalnim problemima.

Ukoliko Vas interesuju termini i telefon za besplatno savetovanje u mesecu martu, više informacija možete pronaći na link-u.