Prihvatilište za odrasle i starije “Sveti Joakim i Ana”, koje se nalazi u Kragujevcu zvanično je u januaru počelo sa radom. Osnivač navedenog prihvatilišta je Dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve Čovekoljublje. 

Prihvatilište je namenjeno odraslim i starijim licima u kriznim situacijama, beskućnicima i prosjacima, kojima je indikovan smeštaj u ovakvu ustanovu socijalne zaštite. Svrha smeštaja u Prihvatilište je zadovoljavanje osnovnih potreba pojedinca ili porodice kojima je potrebno neodložno osigurati bezbednost u kriznim situacijama.

 

 

 

 

Smeštaj u Prihvatilište se organizuje u saradnji sa nadležnim centrima za socijalni rad. Prihvatilište je opremljeno za prijem ukupno 10 korisnika. Usluge smeštaja ostvaruju se kroz programske aktivnosti, kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika, obezbeđuje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja, kao i razvoj i očuvanje potencijala korisnika.