U okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“, Crveni krst Srbije organizovao je radionicu čiji je cilj bio edukacija na temu psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom. Radionica pod nazivom „Podrška osobama sa invaliditetom“ održana je onlajn 27. aprila 2021. godine uz učešće regionalnih partnera na projektu iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Kosova*. Radionicu je vodila Dragana Wright, koordinator dela projekta za mentalno zdravlje / psihosocijalnu podršku u Crvenom krstu Srbije, a uz podršku Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, koordinatora projekta.

Radionica se prevashodno bavila psihosocijalnim blagostanjem osoba sa invaliditetom, preprekama koje otežavaju inkluziju i pristup uslugama (svakodnevnim, ali i tokom pandemije COVID-19) i jezikom vezanim za invaliditet. Dodatno, učesnici su imali priliku da podele svoja iskustva iz prakse koja su omogućila zajedničko učenje.
Ovo je posebno važno s obzirom na to da su telefonske linije za pomoć za psihosocijalnu podršku tek počele sa radom, tako da će razmena znanja biti od velike koristi tokom celog trajanja projekta. Crveni krst Srbije će se rukovoditi povratnim informacijama dobijenim sa ove i drugih sesija kako bi oblikovao sve buduće materijale koji bi našim partnerima omogućili uspešnu primenu ciljeva celokupnog projekta.

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ realizuje se uz podršku Evropske unije i Austrijske Razvojne Agencije.

(Kosovo* – Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova)