U utorak, 25. maja 2021. godine u prostorijama Crvenog krsta Srbije, u Beogradu, održana je završna konferencija u okviru projekta »Jačanje međugeneracijske solidarnosti« koji su u partnerstvu sproveli Crveni krst Srbije i Centar za podršku i inkluziju Help net a u saradnji sa, Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalne usluge Horelica iz Slovačke i organizacijom TRIANON iz Češke, a uz podršku Međunarodnog Višegrad fonda.

Projekat je imao za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija radom na promeni odnosa među generacijama koristeći kreativni potencijal novih medija i traganjem za novim oblicima razmene znanja, veština i iskustava kao i podele odgovornosti.

Konferencija je bila hibridnog karaktera u smislu da je deo učesnika bio prisutan  preko Zoom platforme, a deo u prostorijama Crvenog krsta.

Panelisti i panelistkinje na konferenciji bili su:

– Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti;
– Muamer Bačevac, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije;
– dr Attila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji;
– Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije;
– Gordana Milovanović, predsednica udruženja Centar za podršku i inkluziju Help Net;
– Nataša Todorović, psihološkinja i stručna saradnica Crvenog krsta Srbije i jedna od autorki publikacije;
– Vladanka Miskin predstavnik starijih osoba koji su učestvovali u projektu i Miloš Todorović iz Crvenog krsta Srbije predstavnik mladih.

Svi učesnici tokom konferencije su se složili da nam je međugeneracijska solidarnost potrebna više nego ikad i da ćemo morati da razmislimo o promovisanju međugeneracijske solidarnosti i razumevanja na svim nivoima i u svim oblastima.

Nataša Todorović stručna saradnica Crvenog krsta Srbije predstavila je razultate istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta, a rezultati će biti publikovani u knjizi pod nazivom “Međugeneracijska solidarnost za sve generacije”. Autori su pored Nataše Todorović, Brankica Janković i Milutin Vračević. Istraživanje je sprovedeno online tokom marta 2021. godine. Cilj istraživanja bio je da se istraže stavovi i vrednosti koje pripadnici različitih generacija imaju o drugim generacijama, ali i stavovi o međugeneracijskoj solidarnosti tokom pandemije COVID -19.

Podaci pokazuju da 84,20% ispitanika smatra da “mladi imaju šta da kažu i da je njihovo mišljenje važno”, dok 67,50 ispitanika  smatra da stariji imaju dragoceno iskustvo i znanje i da mladi treba da im se češće obraćaju za savet.

Stav da su „stariji su dužni da izdržavaju svoju decu i unuke dok su živi“ i stav da „mladi treba da budu finansijski nezavisni“ su stavovi već bili mereni u dva ranija istraživanja, i rezultati pokazuju izvesnu sličnost. Pokazalo se da se 78,10% ispitanika ne slaže tvrdnjom „stariji su dužni da izdržavaju svoju decu i unuke dok su živi“. Većina ispitanika (79%) se slaže sa stavom da „mladi treba da budu finansijski nezavisni“ dok se odgovori značajno razlikuje između generacija.

Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije je istakao da Crveni krst Srbije kao najstarija humanitarna organizacija u Srbiji nastavlja da u okviru svog rada promoviše solidarnost u društvu, humane vrednosti i uključivanje svih generacija u izgradnju humanijeg i pravednijeg društva.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content