U četvrtak 20. maja 2021. godine održana je redovna Skupština Gerontološkog društva Srbije. Skupština je održana delom uživo, a za one članove koji nisu mogli da prisustvuju omogućeno je da učestvuju preko Zoom platforme. Skupština je ujedno bila i izborna.

Tokom Skupštine predsednica Dragana Dinić je podnela izveštaj o radu tokom 2020. godine, u okolnostima koje je diktirala pandemija COVID 19. Društvo je ipak uspelo da objavi oba broja naučnog časopisa Gerontologija, takođe i da učestvuje u svim aktivnostima mreže HumanaS i njenih članica. Na Skupštini je podnet i finansijski izveštaj i Plan rada za 2022. godinu. Predsednica Gerontološkog društva Srbije je, iz ličnih razloga, podnela ostavku na to mesto ali i na mesto u Upravnom odboru Gerontološkog društva Srbije. Prisutni članovi, kao i oni koji su skupštinu pratili online, su jednoglasno prihvatili ostavku Prof. dr Dragane Dinić i zahvalili su joj se na dosadašnjem zalaganju i unapređenju rada društva koje ima veoma veliki značaj u oblasti gerontologije i gerijatrije u Srbiji.

Nakon toga, izabrana su dva nova člana Upravnog odbora, te pored trenutnih izabrani su i Suzana Mišić i Gordana Milovanović uz obrazloženje da njihovo dugogodišnje iskustva i znanje mogu unaprediti rad GDS-a.

Članovi su tokom sednice odredili i buduće ciljeve i aktivnosti kojima će Gerontološko društvo Srbije nastaviti da ukazuje na vašnost gerontologije i gerijatrije, kao i svih drugih tema koje se mogu obuhvatiti kroz rad društva. Članovi skupštine GDS-a su se složili da je 11. Međunarodni gerontološki kongres koji bi trebalo da se održi 2022. godine veoma važan događaj i da se što pre treba početi sa pripremama i organizacijom istog. Pored kongresa, neophodno je da se formira i komisija za dodelu nagrade „Petar Manojlović“ za doprinos u oblastima gerontologije i gerijatrije. Formiranje komisije i Odbora za 11. Međunarodni kongres skupština je donela odluku da to sprovede Upravni odbor.