Drugi dan manifestacije Dani seniora na Zvezdari, 28.septembar, nazvan je „Dan Gerontološkog društva Srbije“. U terminu od 11h do 12h su dr Irena Dželetović MIlošević i prof Natalija Perišić, kao predstavnice  Gerodnotološkog društva Srbije, u Velikoj skupštinskoj sali održale predavanje i prisutne upoznale sa aktivnostima koje GDS-a. Kao udruženje građana čije su aktivnosti fokusirane na probleme i potrebe starije generacije ali i samim seniorima, Gerontološko društvo Srbije se zalaže sa što širu saradnju svih kojima je ova oblast od interesa.

Pozdravljajući prisutne u ime Opštine, Radmila Urošević je rekla da je važno informisanje predstavnika civilnog sektora sa sadržajem rada i programima Gerontološkog društva, ali i međusobno upoznavanje i razmena ideja, znanja i iskustva predstavnika GDS-a i drugih predstavnika civilnog sektora.

Predstavljajući rad Gerontološkog društva Srbije, dr Dželetović Milošević je istakla da se upravo gerontološka misao i praksa u Srbiji vezuje se za osnivanje i rad Gerontološkog društva Srbije (GDS) 1973. godine i to na inicijativu Instituta za socijalnu politiku. Od svog nastanka GDS se bavi naučno istraživačkim radom vezanim za stariju populaciju i za starenje, kao i sistematizovanjem dobijenih rezultata, neprestano doprinoseći svojim lobiranjem i zagovaranjem u donošenju odgovarajućih zakona i propisa i strateških dokumenata. Dr Dželetović Milošević je naglasila da je u bibliografiji štampanih izdanja GDS, od 1973. do danas, obuhvaćeno oko 2000 bibliografskih jedinica u  naučnom časopisu, prethodno stručnom (od 1992.godine časopis nosi naziv Gerontologija). Sa drugim organizacijama i mrežom HumanaS predstavnici GDS-a su uzeli učešće u obeležavanju svih značajnih datuma, kao i na manifestacijama poput: Festivalu zdravlja, Olimpijadi sporta , zdravlja i kulture trećeg doba i Sajmu trećeg  doba. GDS u kontinuitetu sarađuje sa svim referentnim državnim i lokalnim institucijama, obrazovnim i naučnim ustanovama, organizacijama civilnog društva, istakla je potpredsednica Gerontološkog društva Srbije, dr Irena Dželetović Milošević.

Prof dr Natalija Perišić, profesorka na Fakultetu političkih nauka, naglasila je dragocenu saradnju Gerontološkog društva sa civilnim sektorom, ali i neophodne interakcije sa svim partnerima koji se bave starijima i njihovim problemima. Ona je posebno naglasila koliko je u svakodnevnom životu i stručnom radu sa seniorima važna kvalitetna komunikacija i razumevanje njihovih potreba i mogućnosti. To znači da treba da znamo da na starije osobe gledamo i kao na resurs zajednice, kao na pojedince koji imaju svoje kapacitete te da polako napuštamo sumornu sliku gde su stariji „nesposobni“, „nemoćni“ i „beskorisni“ istakla je predstavnica Gerontološkog društva Srbije. Takođe, tokom predavanja se moglo čuti i da čak 30% penzionera ima primanja koja se nalaze ispod linije siromaštva kao i da treba da znamo da se svakog meseca iz budžeta države uplaćuje nedostajućih 50% za isplatu penzija jer toliko nedostaje u penzionom fondu. Prof dr Natalija Perišić je upozorila da će tako i ostati dok god budemo imali situaciju da jedna zaposlen osoba „izdržava“ jednog penzionera.

U delu predviđenom za razgovor, seniori su istakli da su za njih važne preporuke kako da unaprede kvalitet svog života u kućnim uslovima i „da ne košta mnogo ili nimalo“. Na ovaj problem su odgovorile sagovornice, predstavnice Gerontološkog društva Srbije, da svi unutar GDS-a godinama nastoje da na takav način pomognu starijima, te da putem medija i štampanih materijala informišu starije. Predstavnici udruženja koja realizuju kreativne aktivnosti u koje uključuju seniore i sugrađanke srednjih godina su istakli da im je jasno koliko su sve te aktivnosti korisne i lekovite za starije osobe, jer i sami stariji ističu koliko bi voleli da radionice traju duže i da je druženje koje ostvare na njima veoma važno za njih. .

Zaključak Dana Gerontološkog društva Srbije na Danima seniora na Zvezdari je da je ova referentna organizacija u Srbiji i regionu, otvorena za ideje i saradnju sa civilnim sektorom, edukacije za aktivne članove i širu populaciju na najrazličitije teme koje doprinose kvalitetnijem i humanijem životu.

Za zainteresovane pojedince i udruženja kontakt je: gerontoloskodrustvosrbije@gmail.com
Na kraju skupa za sve učesnike obezbeđen je koristan info materijal i pokloni- unikatne antikovid maske.


Pokrovitelj manifestacija je Gradska opština Zvezdara a Prijatelji „Dana seniora“ su: Biblioteka „Vuk Karadžić“, Teatar Vuk i Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija kojima se zahvaljujemo na saradnji i podršci.

Svi sadržaji u okviru Dana seniora deo su ovogodišnjeg Programa „Dana evropske baštine“ i realizuju se u skladu sa aktuelnim epidemiološkim merama.