Nataša Todorović, stručna saradnica Crvenog krsta Srbije je tokom protekle nedelje govorila na dva regionalna sastanka predstavljajući projekat Inovativne usluge u lokalnoj zajednici (I-CCC) a koji Crveni krst Srbije implementira u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom, Zavodom za socijalnu zaštitu, kao i sa partnerima iz Crne Gore. Ovaj projekat, podržan od strane Evropske unije i Austrijske razvojne agencije ima za cilj da doprinese reformama zakonodavnog okvira koji odnosi na usluge dugotrajne nege kroz razvijanje, testiranje i javno zagovaranje za socijalne, inovativne volonterske i usluge u zajednici za starije osobe u Austriji, Crnoj Gori i Republici Srbiji, a inovativnost se odnosi pre svega na rad sa osobama koje imaju dijagnozu demencije, prevashodno starijima, kao i sa njihovim neformalnim negovateljima.

Projekat je prvo predstavljen na IV Regionalnoj socijalnoj akademiji IRIS mreže a u organizaciji Udruženja „Na pola puta“ iz Pančeva. Kako je tema ovogodišnje akademije bila „Deinstitucionalizacija i razvoj usluga u zajednici za različite korisnike (deca, osobe sa invaliditetom, stariji), predstavljanje projekta Inovativne usluge u lokalnoj zajednici je bilo u okviru prezentacije dobrih praksi, drugog dana sastanka, 21. oktobra, i naišlo na veliko interesovanje učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije.

Predstavljeni su ciljevi programa koji obuhvataju:

  • Promovisanje percepcije
  • Unapređenje koncentracije
  • Unapređenje pažnje
  • Promovisanje asocijativnog mišljenja
  • Promovisanje kratkoročnog pamćenja
  • Unapređenje dugoročnog pamćenja
  • Unapređenje jezičkih veština
  • Promovisanje logičnog mišljenja i rešavanja problema
  • Ohrabrivanje kreativnosti i mašte
  • Povećanje obima pokreta

Drugi sastanak je održan u Vrnjačkoj banji i online, u organizaciji Specijalne bolnice Merkur a u okviru projekta Socijalna inovacija za integrisanu zdravstvenu zaštitu starije populacije u regionima ADRION (SI4CARE). U okviru ovog sastanka, Nataša Todorović je projekat predstavila u okviru šire prezentacije o radu Crvenog krsta Srbije usmerenom na zaštitu i očuvanje mentalnog zdravlja, prikazujući prvo aktivnosti vezane za psihološku prvu pomoć i psihosocijalnu podršku vezane za odgovor na pandemiju COVID-19 a onda predstavljajući detaljnije inovativni rad u okviru projekta. Ovaj rad podrazumeva posebne vežbe sa osobama sa dijagnozom demencije kroz koje ih vode obučeni volonteri uz korišćenje digitalne mobilne aplikacije koju je kreirao Istraživački institut Joanneum iz Austrije. Svrha ovih vežbi je usporavanje razvoja demencije i ublažavanje njenih efekata a u okviru projekta volonteri će pružati podršku i neformalnim negovateljima osoba sa dijagnozom demencije kako bi se smanjio rizik od sindroma sagorevanja i zlostavljanja.

Agenda