Poziv za pijavljavljivanje učesnika i učesnica za učešće u projektu “Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe”(Vest i slika preuzeti su sa sajta HelpNet-a)

Pozivaju se: povratnici i povratnice iz Nemačke ili drugih zemalja, svi koji su dugoročno nezaposleni, samohrani roditelji, mladi do 30 godina, pripadnici i pripadnice osetljivih društvenih grupa da se prijave na program obuke za poslove gerontodomaćina i gerontodomaćica.

Potrebno je da oni koji se prijave žive na teritoriji opština Šabac, Raška, Bečej i Bela Palanka ili na teritoriji okolnih opština.Obuka se sastoji iz 3 dela:

  • Akreditovana obuka za poslove Pomoć u kući;
  • osnovi psihosocijalne podrške u odnosu sa starijim osobama i
  • mere prevencije i zaštite od virusa COVID-19 u kontaktu sa korisnicima/ama.

Završetkom obuke se dobija sertifikat koji izdaje Republički zavod za socijalnu zaštitu i koji vas kvalifikuje da obavljate poslove Pomoć u kući.Nakon završene obuke, za 80% polaznika i polaznica, obezbeđena je plaćena radna praksa u trajanju od 2 meseca, kao i mogućnost zapošljavanja kod licenciranih pružaoca usluge Pomoć u kući.Prijave se vrše preko online formulara kome možete pristupiti putem linka: http://skr.rs/z7y4

Konkurs je otvoren do 22. novembra 2021. godine.Više informacija možete dobiti putem imejla info@helpnet.rs ili broja telefona 0603882090.

Neke stvari deluju nemoguće, dok se ne urade. Uz pravu podršku i ličnu želju za uspehom, nema toga što ne možete da postignete!

Projekat sprovodi Centar za podršku i inkluziju HELP NET, u okviru programa “Migracije za razvoj”, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i deo je inicijative »Povratak u nove šanse« nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Cilj programa je unapređenje ekonomske i socijalne integraciji povratnika, i lokalnog stanovništva u zemlji. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a usluge i mere podrške koje nudi Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u saradnji sa lokalnim institucijama, partnerima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva širom gradova i opština u Srbiji.