U okviru projekta “Osnaživanje međugeneracijskih veza” 27-28. april održane su debate. Učesnici debata su bili predstavnici različitih generacija – mladih, starijih i srednje generacije – najstarija učesnica je imala 72 godine, dok je najmlađi učesnik imao 16 godina. Dvodnevne debate su se vodile na sledeće teme: Veštačka inteligencija; Mediji i njihov uticaj na madjugeneracijsku solidarnost; Obrazovanj, radno okruženje i zapošljavanje. Razgovori su bili izuzetno sadržajni, razmatrajući različite perspektive na pomenute teme dolazilo se do zanimljivih zaključaka i predloga kako bi moglo da se unapredi stanje u pojedinim oblastima.

Zaključci će zajedno sa zaključcima sa debata koje su održane od strane partnerskih organizacija na projaktu TRIANON, TRITIA, Centar za socijalni rad Horelica biti predstavljeni u brošuri koja će biti sastavni deo projekta. Brošura će biti pregled komparativne analize – predstaviće se sličnosti i razlike u stavovima i uverenjima između predstavnika različitih generacija iz različitih zemalja.

https://helpnet.rs/2022/05/06/centar-za-podrsku-i-inkluziju-help-net-organizovao-cetiri-debate-u-okviru-projekta-osnazivanje-medjugeneracijskih-veza/