Mesec: decembar 2022.

Šesti Globalni simpozijum “Niska stopa fertiliteta i starenje stanovništva: izgradnja demografske otpornosti”

Predstavnici mreže HumanaS su učestvovali na šestom globalnom simpozijumu pod nazivom Niska stopa fertiliteta i starenje stanovništva: izgradnja demografske otpornosti, koji su organizovali Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Nacionalni zavod za statistiku Republike Koreje (KOSTAT). Simpozijum se održao u Seulu, Republika Koreja od 8. do 10, novembra 2022. godine. Ovaj Globalni simpozijum stavio je koncept demografske otpornosti u centar veoma promenljivih demografskih trendova, nadovezujući se na Sofijsku ministarsku konferenciju o demografskoj otpornosti 2021. „Oblikovanje demografske budućnosti Evrope“. Demografska otpornost zahteva neophodan prelazak sa suštinski negativnih, reaktivnih i fragmentiranih odgovora na integrisane pristupe koji se fokusiraju na izgradnju institucija i...

Read More

Prava starijih žena sa sela: okrugli sto

Zaštitnik građana organizovao je 28. novembra 2022 godine u Palati Srbije okrugli sto „Zaštita prava starijih žena na selu kroz praćenje sprovođenja Revidirane Evropske socijalne povelje“, sa ciljem da se zaštite prava starijih žena na selu kroz izveštavanje o sprovođenju Revidirane Evropske socijalne povelje kao instrumenta koji proklamuje i podstiče punu zaštitu i uživanje prava starijih. Na konferenciji su učestvovale dve predstavnice mreže Humanas, Nadežda Satarić iz udruženja Snaga prijateljstva “Amity“ i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Gerontološkog društva Srbije.   Nataša Todorović je govorila o kapacitetima i načinu organizovanja rada organizacija civilnog društva koje se bave...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A