U petak 7. Aprila 2023. godine u prostorijama Crvenog krsta Srbije a u saradnji sa mrežom HumanaS obeležen je Svetski dan zdravlja konferencijom „Zdravlje za sve“ na kojoj su govorili  prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Nevena Šović iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, Tijana Veljković iz Sekons-a, dr sc.med. Katarina Boričić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ i prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić, sa Fakulteta za medije i komunikaciju.

Učesnici konferencije složili su se da bi snažno trebalo podržavati zdrave stilove života i promovisati zdravlje, kao i kontinuirano poboljšavati zdravstvenu politiku, budući da je pravo na zdravlje osnovno ljudsko pravo. Istaknuto je da svaka osoba mora imati pristup neophodnim zdravstvenim uslugama, na vreme i na mestu kada su joj te usluge potrebne, kao i da kvalitet usluge mora biti odgovarajući, a sama usluga ne samo fizički već i finansijski dostupna.

Učesnici su skrenuli pažnju na to da jedna trećina svetske populacije u ovom trenutku nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, te da to predstavlja poseban zdravstveni izazov za sve nas.

Radovanović je rekao da Crveni krst Srbije u svom radu značajnu pažnju posvećuje zdravstveno-preventivnim aktivnostima. U toku prošle godine, prema njegovim rečima, Crveni krst Srbije je u okviru ovih svojih aktivnosti održao 2.147 radionica koje promovišu zdrave stilove života, obuhvatajući njima više od dvadeset hiljada dece do četrnaest godina, više od jedanaest hiljada mladih do 30 godina, više od sedam hiljada odraslih od 30 do 64 godine starosti i više od tri hiljade starijih od 65 godina.

Prihvatanjem zdravih stilova života smanjuje se rizično ponašanje. Zato Crveni krst Srbije organizuje radionice za sve generacije, za roditelje i za decu. Radovanović je naglasio da je održano 1.090 radionica usmerenih na prevenciju bolesti zavisnosti. „Naše radionice-obuke vezane za prevenciju polno prenosivih infekcija i HIV-a prošlo je više od trinaest hiljada učesnika, a organizovali smo i sedamnaest pozorišnih predstava i drugih sličnih javnih aktivnosti na ovu temu“, kazao je on.

 

Janković je rekla da bi kreatori javnih politika trebalo ubrzano da prilagođavaju sistem zdravstvene zaštite demografskoj strukturi budući da se ona neće skoro izmeniti. Naglasila je kako je neophodno da stariji sugrađeni budu više uključeni i da im bude olakšan dolazak do potrebne zdravstvene zaštite, a profesorka Milićević Kalašić je naglasila da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.

Ovogodišnja konferencija povodom Svetskog dana zdravlja u Crvenom krstu Srbije bila je idealna prilika da se više govori o zdravlju starijih osoba kao najbrže rastuće demografske grupacije kako kod nas, tako i u svetu. Katarina Boričić je iznela rezultate istraživanja zdravlja stanovništva prema kome je u Srbiji skoro trećina starijeg stanovništva (približno 40%) ocenila sopstveno zdravlje kao vrlo dobro i dobro, dok je približno 27 % svoje zdravlje ocenilo kao loše i vrlo loše, što je pomak u pozitivnom smeru u odnosu na 2013. kada je preko 22 % starijeg stanovništva ocenilo svoje zdravlje kao dobro i vrlo dobro.

Nataša Todorović je govorila o značaju Univerzalne pokrivenosti uslugama zdravstvene zaštite kao temelju koncepta „zdravlje za sve“ a koji je odabrana tema ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja. Podsetila je i da je pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i uslugama nege tokom celog života od suštinskog značaja za podržavanje zdravog starenja za sve. Pojasnila je da je ključno da zdravstveni sistemi budu osetljivi na godine, pol i invaliditet i promovišu zdravo starenje kroz integrisane primarne usluge i usluge u zajednici koje bivaju dostupne prvo onima koji žive najdalje. Univerzalna pokrivenost uslugama zdravstvene zaštite dakle usvaja pristup zasnovan na pravima, osiguravajući da se glasovi svih grupa, uključujući starije osobe, čuju u procesu dizajniranja sistema, pružanja usluge, praćenja i evaluacije.

Tijana Veljković je predstavila istraživanje koje su Crveni krst Srbije i Sekons zajednički radili u okviru regionalnog projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize Kovid-19 i budućih kriza“ koje finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a kojim u regionu koordinira Crveni krst Srbije. Ovo istraživanje pokazuje da je većina starijih osoba i osoba sa invaliditetom zadovoljna kvalitetom usluga zdravstvene i socijalne zaštite koje se pružaju u zajednici ali da bi im bilo potrebno da ima više usluga i da budu dostupnije. Ona je, takođe, istakla neophodnost bliže koordinacije pružanja usluga socijalne i zdravstvene zaštite.

Ove godine 7. aprila, na Svetski dan zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija obeležava 75 godišnjicu od osnivanja, 1948. godine su se zemlje sveta udružile i osnovale SZO kako bi promovisale zdravlje, svet učinile bezbednijim i pomagale ugroženima tako da svako, svuda može da dostigne najviši nivo zdravlja i blagostanja.