U utorak 7. novembra 2023. godine mrežu HumanaS posetilo je 7 predstavnica Caritas-a Banja Luke i Caritas-a Mostara i predstavnica Caritasa iz Austrije. Cilj posete bio je da se upoznaju sa radom mreže Humanas. Važna tema bila je zagovaranje za dostojanstveno starenje kroz promenu javnih politike koje će reflektovati starenje u svim politikama počev od socijalne sigurnosti i zdravlja, preko zapošljavanja, obrazovanja, transporta, međugeneracijske solidarnosti. Posebna tema bio je položaj osoba koje boluju od demencije i njihovih neformalnih negovatelja. Nataša Todorović iz Gerontološkog društva Srbije i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije prezentovali su rad mreže od njenog početka 2004. godine, i napore mreže da unaprede položaj starijih u Srbiji. Predstavnici Caritasa su takođe prezentovali svoj rad u ovoj oblasti i izazove sa kojima se susreću. Ovi izazovi su karakteristični su ne samo za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu već su globalni izazovi.