Javnim događajem pod nazivom „Ljudska prava starijih: istraživanja, teorija i praksa“ u Svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležen je 20. decembra 2023. godine jubilej 50 godina od osnivanja Gerontološkog društva Srbije. Događaju su prisustvovali mnogi pripadnici stručne i naučne javnosti a ovom prilikom su uručene i zahvalnice institucijama i pojedincima za dugogodišnju podršku radu društva. Za umetničkii deo programa je bio zadužen hor Gerontološkog centra Beograd a događaju su prisustvovali i predstavnici sistema, kao što je Tomislav Žigmanov, Ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ali i Borka Jeremić, direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji.

 

Događaj je otvorila Prof dr. Ivanka Marković  sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ističući dugogodišnju saradnju između ove visokoškolske ustanove i Društva, kao i činjenicu da su osnoivači društva pre pola veka bili baš lekari.

 

Nataša Todorović, predsednica Gerontološkog društva Srbije osvrnula se na pedeset godina rada Društva, ističući rastuću važnost gerontologije u svetu koji ubrzano stari i Srbiji u kojoj je za pola veka udeo starijih u populaciji porastao sa devet na 22,10 procenata. Ona je istakla da je dugovečnost jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i izazova 21. veka i govorila o istraživačkim i zagovaračkim aktivnostima društva kojima se izlazi u susret ovom izazovu. Nataša Todorović je podvukla i važnost posmatranja starenja iz perspektive celoživotnog ciklusa, značaj međugeneracijske saradnje, i neophodnost obezbeđivanja punopravnog učešća starijih osoba u društvu uz puno uživanje njihovih ljudskih prava, podsećajući na potrebu usvajanja nove konvencije Ujedinjenih nacija o pravima starijih osoba.

 

Tomislav Žigmanov, Ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije istakao je značaj fokusa na ljudska prava starijih i potrebi da čitavo društvo, uključujući institucije, stručnjake i civilni sektor bude svesno da se ona ne umanjuju s godinama.

 

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti govorila je o dvodecenijskoj saradnji sa Društvom i važnosti zaštite starijih od diskriminacije koja u radu Poverenika utvrđena kroz posebno istraživanje.

Borka Jeremić, direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji stakla je dobru saradnju sa Društvom tokom niza godina kao i značaj rada u oblasti starenja a u svetlu demografske tranzicije u regionu i na globalnom planu.

 

Prof. dr Nebojša Despotović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je govorio o počecima gerijatrije i gerontologije u Srbiji i njihovom razvoju koji je doveo do osnivanja Gerontološkog društva Srbije.

Prof. dr Natalija Perišić, urednica časopisa Gerontologija koji dva puta godišnje izdaje Gerontološko društvo Srbije pričala je o istorijatu časopisa, njegovoj evoluciji kroz decenije, širenju tema od usko gerijatrijskih na širi pogled na gerontologiju, kao i o ugledu i značaju koji ova publikacija uživa u stručnoj zajednici.

 

Prof dr. Dragan Hrnčić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorio je o uspešnoj saradnji između ove obrazovne institucije i Društva.

 

Sandra Perić, direktorka Komore za socijalnu zaštitu istakla važnost socijalne dimenzije starenja i gerontologije kao naučnog ptistupa. Ona je takođe govorila o važnosti socijalnih radnika u odgovoru na demografsko starenje i obezbeđivaju socijalne inkluzije starijih osoba.

 

Govor predsednice možete pročitati ovde:

Preuzmite “Govor-predsednice-50-godina.pdf” Govor-predsednice-50-godina.pdf – Preuzeto 37 puta – 410 KB