Autor: Humanas Content admin

Crveni krst Srbije postao član mreže AGE Platform Europe

Posle višegodišnje saradnje u različitim oblastima vezanim za starenje i starije osobe, Crveni krst Srbije je zvanično postao član mreže AGE Platform Europe. Ovo je evropska mreža neprofitnih organizacija i za ljude starije od 50 godina, čiji je cilj da izrazi i promoviše interese 200 miliona građana starijih od 50 godina u Evropskoj uniji i da podigne svest o pitanjima koja ih se najviše tiču. Crveni krst Srbije i AGE Platform Europe već su sarađivali na različitim projektima podržavanim od strane Evropske Unije a ovim učlanjenjem će Crveni krst Srbije svoju ekspertizu i iskustvo na polju starenja i rada...

Read More

Radionica samoprocene u okviru aktivnosti novčane pomoći i vaučera u Podgorici

U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“, koji koordinira Crveni krst Srbije, u Podgorici je  između 27. i 28. aprila organizovana radionica o samoproceni kapaciteta za pomoć u gotovini i vaučerima (CVA) Crvenog krsta Crne Gore. Cilj ove radionice bio je uspostavljanje sistema i procedura koji će joj omogućiti da u bliskoj budućnosti izvrši pravovremene i efikasne intervencije u novčanim grantovima za ugroženo stanovništvo u Crnoj Gori. Fasilitatori radionice bile su kolege iz Crvenog krsta Srbije i Austrijskog Crvenog krsta koje su asistirale zaposlenima u Crvenom krstu Crne Gore da...

Read More

Obuka za pružanje psihosocijalne podrške osobama sa invaliditetom

U okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“, Crveni krst Srbije organizovao je radionicu čiji je cilj bio edukacija na temu psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom. Radionica pod nazivom „Podrška osobama sa invaliditetom“ održana je onlajn 27. aprila 2021. godine uz učešće regionalnih partnera na projektu iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Kosova*. Radionicu je vodila Dragana Wright, koordinator dela projekta za mentalno zdravlje / psihosocijalnu podršku u Crvenom krstu Srbije, a uz podršku Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, koordinatora projekta. Radionica se...

Read More

Duševno zdravlje žena- VIII Forum Instituta za mentalno zdravlje

Povodom dana Instituta za mentalno zdravlje 14. i 15. aprila 2021. godine održan je VIII Forum, pod nazivom “Duševno zdravlje žena”. Forum je okupio eksperte iz zemlje i inostranstva. Tokom dvodnevnog skupa održana su plenarna predavanja, simpozijumi, panel diskusije i okrugli stolovi. Na poziv Instituta za mentalno zdravlje stručna saradnica Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović održala je predavanje o nasilju nad starijim ženama. Pored definicije, faktora rizika i različitih vrsta nasilja, ona je predstavila i rezultate istraživanja u okviru projekta „Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Austriji i Srbiji (EmPreV)“ koji je finansijski podržan od strane...

Read More

Aktivnosti Hleba zivota u programu Briga o starijima u martu

U martu mesecu Hleb života je organizovao dva telefonska savetovališta za pomoć negovateljima dementnih lica, u saradnji sa udruženjem Destigma. Pored telefonskih savetovališta realizovan je i prvo okupljanje, u kome su se negovatelji dementnih osoba uključili istovremeno u Viber grupu kako bi ostvarili kontakt sa stručnjacima, ali i kako bi međusobno uspostavili komunikaciju, razmenili iskustva vezana za negu dementnih srodnika. Termini savetovališta za april su 14. i 21.april u periodu 15h-17h, telefon za kontakt je 060 553 5896 AKTIVNOSTI KLUBA ZA SENIORE TOPLI KUTAK Seniori kluba “Topli Kutak” su organizovali dve šetnje Adom Ciganlijom, stazom dugom 8 km. Njih...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A