Svake godine 7. aprila u celom svetu obeležava se Svetski dan zdravlja na godišnjicu osnivanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja se svake godine fokusira na jedan od javno-zdravstvenih problema i pruža mogućnosti da se započne udružena akcija u cilju unapređanja zdravlja i blagostanja ljudi. Tema Svetskog dana zdravlja 2016. godine posvećena je dijabetesu, obeležava se pod sloganom, „POBEDI DIJABETES“.

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno- zdravstveni problem.

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji od dijabetesa boluje približno 710.000 osoba ili 12,4% odraslog stanovništva. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je 95% veći u odnosu na osobe sa tipom 1. Prema procenama 36% osoba sa tipom 2 dijabetesa nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Prevalencija dijabetesa raste sa godinama starosti, i procenjuje se da je gotovo polovina obolelih starija od 65 godina. Kod starijih osoba tip 2 dijabetesa otkriva se relativno kasno, kada su već prisutne brojne kardiovaskularne komplikacije.

Zdravi stilovi života mogu u 70% slučajeva sprečiti nastanak tipa 2 dijabetesa, a zdrava ishrana značajno doprinosi smanjenju rizika. Tip 2 može biti sprečen ili se mogu ublažiti simptomi i njegove komplikacije zdravijim načinom život koji uključuje redovno vežbanje i zdravu ishranu. Razvijanje zdravih navika u ishrani dece je ključni faktir za zaustavljanje epidemije dijabetesa i korak ka obezbeđivanju održivog razvoja.

Svake godine Crveni krst Srbije uključuje se u obeležavanje Svetskog dana zdravlja kroz različite aktivnosti na celoj teritoriji Republike Srbije. Jedan od naših ciljeva je podizanje svesti javnosti o značaju prevencije bolesti i zdravim stilovima života. U organizaciji Crvenog krsta održaće se različita prdedavanja i radionice na temu dijabetesa, kao i ulične akcije i provere nivoa šećera u krvi koje će pratiti saveti o zdravom načinu života.

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja, 7. aprila, Crveni krst Srbije  se i ove godine priključio globalnoj kampanji pod nazivom „Starenje zahteva delovanje“ ADA, (Age Demands Action).  U okviru akcije  starije osobe u više od 50 država sveta na 4 kontinenta sastale su se sa predstavnicima svojih vlada i donosiocima odluka, a u cilju skretanja pažnje na globalnu kampanju za poboljšanje kvaliteta života u starosti i bolje uslove života za starije. Ideja je da u svakoj državi delegacija starijih osoba poseti nekog od važnih donosilaca odluka i izloži probleme i potrebe starijih osoba. Ove godine delegaciju starijih volontera i predstavnika Crvenog krsta Srbije povodom Svetskog dana zdravlja 1. aprila primila je dr Vesna Knjeginjić, pomoćnik ministra zdravlja, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu.  Tema razgovora sa pomoćnicom ministra zdravlja bila je  i inicijativa da starije osobe sa dijagnozom dijabetesa dobiju veći broj tračica za merenje šećera u krvi kako bi se uspešnije izašlo u susret njihovim stvarnim potrebama, kao i uvođenje skrining pregleda za depresiju i Alchajmerovu bolest u primarnoj zdravstvstenoj zaštiti koja bi omogućila pre svega dementnim starijim osobama i njihovim porodicama da planiraju svoju budućnost, smanjila troškove i poboljšala efikasnost lečenja

Jedna od inicijativa je da  Ministarstvo zdravlja razmotri mogućnost i utiče na odluku da se najsiromašnijim starijima osobama sa dijagnostikovanom inkontinencijom omogući dobijanje pelena i uložaka za odrasle na receptZbog materijalnog stanja oni najčešće ne kupuju pelene što sa jedne strane dovodi do povećanja rizika od infekcija i  povećanja potrebe za antibioticima, a sa druge strane zbog nedostatka pelena oni ostaju u svojoj kući, povlače se, dolazi do njihove socijalne izolacije i  povećanja rizika od depresije.