Vizija naše organizacije je stvaranje harmonične i produktivne društvene zajednice čiji stanovnici/ce imaju razvijen osjećaj međusobnog uvažavanja, pripadnosti i solidarnosti i koji aktivno učestvuju za zajedničko dobro.

Misija Udruženja građana ,,Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.”je pomoć u socio-ekonomskom    zbrinjavanju ugroženih kategorija stanovništva, naročito žena, starih i osoba sa invaliditetom kao i uticaj na formiranje lokalnih politika i doprinos povećanju građanske svesti.

 

Udruženje „Lužničke rukotvorine-Ž.E.C. (ženski etno centar)“ ima 78 člana. Registrovano je 2008. god. sa ciljem očuvanja, negovanja i zaštite tradicije Lužničkog kraja. Ubrzo po osnivanju udruženje je uvidelo potrebu za proširenjem svojih aktivnosti pa je proširilo svoje ciljeve i na pomoć marginalizovanim grupama (starima, deci sa invaliditetom i ekonomskom osnaživanju žena) i od 2009. god. aktivno se bavi tim pitanjima.Od 2012 se aktivno bavimo pomoći starih i i dece sa invaliditetom u udaljenim planiskim selima. Tokom višegodišnjeg rada na terenu uvideli smo da je preko potrebna usluga pomoć u kući  staračkim domaćinsvima u udaljenim planiskim selima. Radili smo na pripremi dokumentacije za licenciranje  tako da smo od  2015 godine  dobili Licencu za uslugu pomoć u kući za odrasle i starije. Trenutno pokrivamo uslugom  10 udaljenih planiskih sela i 40  starijih korisnika. Pored starih naše geronto domaćice pomažu i porodicama koje imaju decu sa invaliditetom a i starijim invalidnim licima

 

Pored usluge pomoć u kući za starije udurženje Ž.E.C. je pokrenulo 2016 godine organsku peroizvodnju na području opštine Babušnica i otada pa do danas udruženje realizuje niz projekata na tu temu. Podelili smo 25 plastenika nezapošljenim ženama, samohranim majkama, ženama iz seoskih sredina koje se bave proizvodnjom  paprike i paradajza.

 

2017 godine smo pokrenuli 15 žena koje su osnovale prvu žensku zadrugu na jugu srbje koja se bavi preradom organskog voća i povrća. ”Darovi Lužnice”

Udruženje Ž.E.C. je do sada sklopilo Memorandum o saradnji sa: Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, protokol o saradnji sa institucijama i organizacijam na lokalnom nivou (Centrom za socijalni rad opštine Babušnica, Domom zdravlja, Crvenim krstom, Policijskom stanicom, školama, Domom kulture, i td.) i sklopilo Sporazum o lokalnom partnerstvu između biznis sektora, Lokalne samouprave i NVO.

 

Članovi udruženja su dosad bili jako aktivni u sprovođenju humanitarnih akcija, manifestacija i projekata usmerenih ka ekonomskom osnaživanju žena, pomoć starima i deci sa smetnjama u razvoju. Pored toga organizacija je sprovela niz humanitarnih manifestacija i akcija za prikupljanje sredstava za pomoć osobama iz marginalizovanih grupa od kojih su najznačajnije humanitarna izložba fotografija i ručnih radova u Etnografskom muzeju u Beogradu za pomoć starima u zavejanim brdsko-planinskim selima opštine Babušnica i 6 tradicionalnih humanitarnih manifestacija pod nazivom „Letelo pile šareno“ za pomoć deci sa smetnjama u razvoju.

Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.“ selo Gorčinci bb 18330 Babušnica
zenskicentar777@gmail
PIB 105883369 ; matični broj 17762915
mob /tel: +38169684735: fiksni 38110384735