Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji

Autori: Marija Babović, Katarina Veličković, Stefan Stefanović, Nataša Todorović, Milutin vračević

Preuzmite “Socijalna-ukljucenost-starijih-u-Srbiji-E-knjiga.pdf” Socijalna-ukljucenost-starijih-u-Srbiji-E-knjiga.pdf – Preuzeto jednom – 7 MB

 

 

Vodič za korišćenje računara i interneta

Preuzmite “VodičZaUpotrebuRačunara.pdf” VodičZaUpotrebuRačunara.pdf – Preuzeto jednom – 14 MB

 

 

Preuzmite “Oni-ne-mogu-da-čekaju.pdf” Oni-ne-mogu-da-čekaju.pdf – Preuzeto 412 puta – 12 MB