Vodić kroz prava 65+

Autor: mr Nadežda Satarić

Preuzmite “Vodič-kroz-prava-65.pdf” Vodič-kroz-prava-65.pdf – Preuzeto 478 puta – 646 KB

Život bez sećanja

Autorke: mr Nadežda Satarić, dr Aleksandra Milićević Kalašić

Preuzmite “Život-bez-sećanja-istraživanje.pdf” Život-bez-sećanja-istraživanje.pdf – Preuzeto 489 puta – 1 MB

Obespravljeni iz neznanja

Autorke: mr Nadežda Satarić, dr Aleksandra Milićević Kalašić, mr Tanja Ignjatović

Preuzmite “Obespravljeni-iz-neznanja.pdf” Obespravljeni-iz-neznanja.pdf – Preuzeto 518 puta – 10 MB

Dugotrajna nega starijih u Srbiji – istraživanje

Autorka: mr Nadežda Satarić

Preuzmite “Dugotrajna-nega-starijih-u-Srbiji-istraživanje.pdf” Dugotrajna-nega-starijih-u-Srbiji-istraživanje.pdf – Preuzeto 468 puta – 2 MB

Analiza zakona o socijalnoj zaštiti:

Autori: Nadežda Satarić, Marko Mihić, Marija Todorović, Vlade Satarić

Preuzmite “Zakon-o-socijalno-zaštiti-analiza.pdf” Zakon-o-socijalno-zaštiti-analiza.pdf – Preuzeto 480 puta – 7 MB

Preuzmite “Cost-benefit-analiza-ustanova-socijalne-zaptite-za-smeštaj-starijih.pdf” Cost-benefit-analiza-ustanova-socijalne-zaptite-za-smeštaj-starijih.pdf – Preuzeto 459 puta – 22 MB

Preuzmite “Informator-o-OCD-koje-rade-sa-starijima.pdf” Informator-o-OCD-koje-rade-sa-starijima.pdf – Preuzeto 464 puta – 666 KB

Preuzmite “Vaninstitucionalna-zaštita-starijih-ljudi-u-Srbiji.pdf” Vaninstitucionalna-zaštita-starijih-ljudi-u-Srbiji.pdf – Preuzeto 466 puta – 10 MB