U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru projekta Inicijativa za socijalnu inkluziju starijih osoba za ovu godinu, organizovana je studijska poseta Sloveniji tokom Festivala trećeg doba koji tamo organizuje Asocijacija penzionerskih organizacija sa partnerima. Svaki od partnera u projektu učestvuje u ovoj poseti sa predstavnicima organizacija koje koordiniraju projekat na nacionalnom nivou i relevantnim predstavnicima javnog sektora.

 

Tokom festivala, predstavnici projekta će učestvovati na panelu na kome će predstaviti svoje aktivnosti i iskustva a festival omogućava i veliki broj kontakata sa akterima iz različitih sektora koji se bave starenjem i starijima u Sloveniji i time će biti mesto za razmenu znanja i iskustava. Takođe, biće organizovana poseta Žalecu, blizu Celja gde će se predstavnici projekta upoznati sa aktivnostima lokalnog udruženja penzionera sa partnerima.

 

Tokom ove posete biće organizovan i sastanak partnera u projektu i pregled tekućih pitanja.